23 Νοε 2016

Γενική Συνέλευση την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου στο Μουσείο Οίνου της Ε.Ο.Σ.Σ στο Μαλαγάρι.

Κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 2/22-11-2016 αποφάσεως του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται τα μέλη του ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΑΜΟΥ, στην υπ΄ αριθμ. 2η Γενική Συνέλευση, την 4ην Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., στο Μουσείο Οίνου της Ε.Ο.Σ.Σ στο Μαλαγάρι, για την εκλογή:

- 7 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

- 3 μελών του Εποπτικού Συμβουλίου

- 4 αντιπροσώπων στην ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ

- 4 αντιπροσώπων στην ΚΕΟΣΟΕ και

- 1 αντιπροσώπου στην ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την

Κυριακή 11 Δεκεμβρίου και ώρα 10:00 π.μ., στο Μουσείο Οίνου της Ε.Ο.Σ.Σ στο Μαλαγάρι.

Οι υποψηφιότητες θα κατατίθενται εγγράφως στα Γραφεία του Συνεταιρισμού στο Μαλαγάρι, ή με FAX (22730 23907), ή με email: info@samoswine.gr, 3 ημέρες πριν την διενέργεια της πρώτης συνεδρίασης δηλ. μέχρι και την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου και ώρα 14:30 μ.μ.