24 Νοε 2016

Η 25η Νοεμβρίου έχει ανακηρυχθεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 1999, ως Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

Την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις σε κάθε Πανεπιστημιακή Μονάδα, για την ευαισθητοποίηση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και των τοπικών κοινωνιών στο ζήτημα της βίας κατά των γυναικών.

Σύμφωνα με τη Διακήρυξη του ΟΗΕ για την Εξάλειψη της Βίας Κατά των Γυναικών ως «βία κατά των γυναικών» νοείται οποιαδήποτε ενέργεια βίας εξαιτίας του φύλου, η οποία καταλήγει, ή είναι πιθανόν να καταλήξει, σε σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη ή πόνο στις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των απειλών για τέτοιες ενέργειες, του εξαναγκασμού, ή της αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας, είτε συμβαίνει στη δημόσια είτε στην ιδιωτική ζωή δοκιμασία.
Η έμφυλη βία αποτελεί έκφανση των ιστορικά άνισων σχέσεων εξουσίας μεταξύ ανδρών και γυναικών, που οδήγησαν στην κυριαρχία των γυναικών από τους άνδρες και τις ποικίλες διακρίσεις εναντίον τους. Και είναι βέβαιο είναι πως η βία κατά των γυναικών αποτελεί σημαντικό κοινωνικό μηχανισμό, που διατηρεί και αναπαράγει την έμφυλη ιεραρχία και ανισότητα.

Η 25η Νοεμβρίου έχει ανακηρυχθεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 1999, ως Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. Με ευθύνη της Επιτροπής Ισότητας και Ίσων Ευκαιριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τη συνοπτική ονομασία «ΑΙΓΑΙΟ 50:50 - Ισόρροπη Συμμετοχή», που συστήθηκε το Σεπτέμβρη του 2014 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις σε όλες τις Πανεπιστημιακές Μονάδες, την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016, για την ευαισθητοποίηση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και των τοπικών κοινωνιών στο ζήτημα της βίας κατά των γυναικών.

Στο πλαίσιο αυτών, σε κάθε Πανεπιστημιακή Μονάδα, θα γίνουν σύντομες εισηγήσεις και προβολή ενημερωτικών βίντεο, με δίωρη διακοπή των εκπαιδευτικών και διοικητικών λειτουργιών στις 13:30.

Η Πανεπιστημιακή Κοινότητα…

Λέει ΟΧΙ στη βία κατά των γυναικών!

Σπάει τη ΣΙΩΠΗ!

Η ΣΙΩΠΗ είναι ΣΥΝΕΝΟΧΗ!