29 Νοε 2016

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης στην ημερίδα αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, παράρτημα Σάμου συμμετείχε στην ημερίδα που διοργάνωσε την 28η Νοεμβρίου το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο με θέμα την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης.

Κατά την ημερίδα προσφέρθηκε εκπαίδευση σε τοπικούς φορείς και εθελοντικές ομάδες και οργανώσεις από εκπαιδευτή σε θέματα θαλάσσιας ρύπανσης και διοργανώθηκε από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σάμου.

Στο τομέα της θεωρητικής εκπαίδευσης, η οποία ολοκληρώθηκε στην αίθουσα του Δημαρχιακού Μεγάρου Σάμου και κάλυψε τις παρακάτω ενότητες:

· Γενικά στοιχεία οργάνωσης για την αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης.

· Τις ιδιότητες του πετρελαίου όταν αυτό έρθει σε επαφή με τη θάλασσα.

· Παρουσίαση του υφιστάμενου εξοπλισμού αντιρρύπανσης του Δ.Λ.Τ. Σάμου στο νησί με παρουσίαση φωτογραφικού υλικού.

· Διαδικασίες χρήσης των πλωτών φραγμάτων με έμφαση στην αγκύρωσή τους.

· Διαδικασίες χρήσεως των απορροφητικών και προσκολλητικών υλικών και επιλογή του κατάλληλου υλικού ανάλογα με το περιστατικό και το είδος του υλικού που έχει διαρρεύσει.

· Βασική αναφορά συμβάντος στην αρμόδια αρχή (Δ.Λ.Τ. Σάμου).

Η πρακτική εκπαίδευση έγινε στο Λιμάνι Μαλαγαρίου Σάμου κατά την οποία έγινε επίδειξη του διαθέσιμου υλικού και εξοπλισμού που διαθέτει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σάμου.

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης δηλώνει παρούσα και στον τομέα αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης με τα πλωτά μέσα που διαθέτει και τους εκπαιδευμένους εθελοντές που στελεχώνουν τις επιχειρήσεις της.