25 Νοε 2016

Δημοπρασία για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών χερσαίας ζώνης των λιμανιών Ευδήλου και Αγίου Κηρύκου Ικαρίας.

Ο Δήμος Ικαρίας διακηρύττει ότι στις 29/11/2016 (στις 10 π.μ. λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Ικαρίας θα διεξαχθεί συνοπτικός διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου με τίτλο:«Εκσυγχρονισμός Υποδομών Χερσαίας Ζώνης Λιμανιού Αγίου Κηρύκου Ικαρίας» και την 1η/12/2016 (στις 10:00 π.μ. λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί συνοπτικός διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός Υποδομών Χερσαίας Ζώνης Λιμανιού Ευδήλου Ικαρίας» όπου και στα δύο έργα αφορά εργασίες εκσυγχρονισμού – αναβάθμισης της χερσαίας ζώνης του λιμανιού, με σκοπό την ασφαλέστερη λειτουργία και εξυπηρέτηση των χρηστών αυτών.
Συγκεκριμένα στον Άγιο Κήρυκο περιλαμβάνονται:
1. Ασφαλτόστρωση τμήματος λιμένα εμβαδού 1500 τ.μ.
2. Εγκατάσταση 14 ελαστικών προσκρουστήρων επί του κρηπιδότοιχου του λιμένα.

Στον Εύδηλο:
Κατασκευή ράμπας ανέλκυσης -καθέλκυση μικρών σκαφών πλάτους 7 μ. και μήκους 21 μ.
Εγκατάσταση 20 ελαστικών προσκρουστήρων επί του κρηπιδότοιχου του λιμένα.

Συντάκτης: Γιώργος Βιτσαράς Έρα .