22 Νοε 2016

Ενημέρωση του ΔΟΜ στη Μυτιλήνη για το πρόγραμμα εθελούσιων επιστροφών προσφύγων.Στη Σάμο??

Την Τρίτη 22 Νοεμβρίου, στελέχη της ελληνικής αποστολής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) θα βρίσκονται στη Λέσβο, στο πλαίσιο του προγράμματος «Η εφαρμογή των υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών συμπεριλαμβανομένων μέτρων επανένταξης». Ο ΔΟΜ Ελλάδας πραγματοποιεί εκστρατεία ενημέρωσης στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου με στόχο τη συζήτηση και τη διεύρυνση τρόπων συνεργασίας με τοπικούς φορείς και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.
Ο επικεφαλής του ΔΟΜ Ελλάδας, Δανιήλ Εσδράς, συνοδευόμενος από στελέχη του οργανισμού, θα συμμετέχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης επικεντρωμένης στα οφέλη και τις διαδικασίες του προγράμματος. Στην εκδήλωση θα απευθύνουν χαιρετισμούς, η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Χριστιάνα Καλογήρου, ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Τζανέτος Φιλιππάκος, ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, Αναστάσιος Σαλτερής και ο Προϊστάμενος κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Στρατηγός Εμμανουήλ Γρηγοράκης.

Το γραφείο του ΔΟΜ στην Ελλάδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον παγκόσμιο χάρτη των προγραμμάτων Εθελοντικής Επιστροφής κι Επανένταξης, έχοντας βοηθήσει από το 2010 έως και σήμερα περισσότερους από 30.000 υπηκόους τρίτων χωρών να επιστρέψουν στην πατρίδα τους με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους και μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, 5.257 υπήκοοι τρίτων χωρών έχουν επιστρέψει εθελοντικά στις χώρες καταγωγής τους. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το ΔΟΜ Ελλάδας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, χρηματοδοτούμενο κατά 75% από Ευρωπαϊκούς πόρους (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης) και κατά 25% από Εθνικούς πόρους.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης ως επανένταξη ορίζεται η διαδικασία ομαλής εκ νέου ενσωμάτωσης ενός ατόμου σε ένα σύνολο ή και σε μια ομάδα, στην προκειμένη περίπτωση ενός μετανάστη στη χώρα του. Με άλλα λόγια είναι μία διαδικασία που παρέχει τη δυνατότητα στον επωφελούμενο να δημιουργήσει συνθήκες βιωσιμότητας και να συμμετέχει εκ νέου στην κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ζωή της χώρας του. Οι επωφελούμενοι της βοήθειας επανένταξης, λαμβάνουν ενημέρωση και συμβουλευτική από εξειδικευμένο προσωπικό και πολιτισμικούς διαμεσολαβητές, προκειμένου να υλοποιήσουν εξατομικευμένα σχέδια επανένταξης, βασιζόμενα στις ανάγκες τους. Τα σχέδια επανένταξης υλοποιούνται σε συνεργασία με τα γραφεία του ΔΟΜ στις χώρες επιστροφής και ωφελούν τους επιστρέφοντες, τις τοπικές κοινωνίες και τις χώρες υποδοχής.

Ποιους αφορά: Τα προγράμματα εθελοντικής επιστροφής κι επανένταξης απευθύνονται σε υπηκόους τρίτων χωρών που δε διαθέτουν τις νόμιμες διατυπώσεις για να παραμείνουν στην Ελλάδα ή δεν επιθυμούν να παραμείνουν, σε αιτούντες άσυλο που έχουν παραιτηθεί από το αίτημά τους για χορήγηση διεθνούς προστασίας και σε αιτούντες άσυλο των οποίων το αίτημα έχει απορριφθεί. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για μετανάστες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, όπως τα θύματα trafficking, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες, τα άτομα που χρήζουν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κ.α.

Γιατί κάποιος να επιστρέψει στην πατρίδα του: Η εκτίναξη των μεταναστευτικών ροών, ειδικά τα τελευταία χρόνια λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, έχει αυξήσει ραγδαία τον αριθμό των ατόμων που εγκλωβίζονται στην Ελλάδα στην προσπάθειά τους να περάσουν τα σύνορα και να πάνε σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 85% των χωρών που πραγματοποιούν προγράμματα εθελοντικών επιστροφών και επανένταξης βρίσκονται στην Ευρώπη.

Ποιες διαδικασίες ακολουθούνται: Η διαδικασία περιλαμβάνει, ενημέρωση και συμβουλευτική προ της αναχώρησης, υποστήριξη για τη συλλογή των απαραίτητων εγγράφων (πχ ταξιδιωτικά έγγραφα), διαδικασία εύρεσης εισιτηρίων, συνοδεία του επωφελούμενου στο αεροδρόμιο, βοήθεια στον ενδιάμεσο σταθμό και τον τελικό προορισμό σε συνεργασία με τα Γραφεία του ΔΟΜ στις αντίστοιχες χώρες.