23 Νοε 2016

“Εγκατάσταση Νέων Γεωργών”

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σάμου καλεί τους υποψηφίους – ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο Υπομέτρο 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας “Π.Α.Α.” 2014-2020.

Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 31.10.2016 έως 30.11.2016 και ως περίοδος έγκρισης αυτών η μετά την 7.12.2016.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Καρλοβάσου, στο τηλέφωνο 2273030491.

Υπεύθυνος Γεωπόνος : Ζαφείρης Καραδημητρίου