30 Δεκ 2016

Ανάρτηση Οριστικού Πίνακα με τον επιμερισμό των ποσών από σταθμούς ΑΠΕ σε μία ή περισσότερες Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες, για τα έτη 2010-2014

Ο Δήμος Σάμου ενημερώνει, ότι με Ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την γνωστοποίησε ότι, ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθ. ΑΠΕΗΛ/οικ.187934/15.12.2016 Εγκύκλιος (ΑΔΑ: 758653Π8-7ΨΩ) που αφορά την εφαρμογή της υπ’ αριθ. ΑΠΕΗΛ/οικ.181851/09.08.2016 υπουργικής απόφασης: «Ανάρτηση Οριστικού Πίνακα με τον επιμερισμό των ποσών από σταθμούς ΑΠΕ σε μία ή περισσότερες Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες, για τα έτη 2010-2014.».

Κατ’ εφαρμογή της εγκυκλίου, η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ανήρτησε τον πίνακα των αριθμών παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών στην ιστοσελίδα της, στον σύνδεσμο http://www.deddie.gr/el/upiresies/fwtovoltaika-kai-alles-ape/oikiakes-paroxes-twn-dimotikwntopikwn-koinotitwn-o.

Όσον αφορά τον Δήμο Σάμου, δικαιούχοι της επιστροφής της παρακράτησης του 1%, από τους σταθμούς Α.Π.Ε., που λειτουργούν σε αυτές, είναι οι Δημοτικές Κοινότητες Μαραθοκάμπου, Μυτιληνιών και Πυθαγορείου, καθώς και οι οικιακοί καταλανωτές εντός των διοικητικών τους ορίων και οι οποίοι είχαν ενεργή σύνδεση στις 10/08/2016, δηλαδή κατά την ημερομηνία κοινοποίησης στον ΔΕΔΔΗΕ της Απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι δικαιούχοι μπορούν να ελέγξουν, ανατρέχοντας στην ανωτέρω ιστοσελίδα, εάν περιλαμβάνονται στον πίνακα και σε αρνητική περίπτωση έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης, μέσω του Δήμου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της ανάρτησης, ενώ ο Δήμος οφείλει να ενημερώσει το ΥΠΕΝ και τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τα αποτελέσματα της εξέτασης των ενστάσεων και για τυχόν αλλαγές που έχουν προκύψει έως την 10/01/2017.Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., μετά τη λήξη της ανωτέρω διαδικασίας, θα αναρτήσει, εκ νέου, τον Τελικό πίνακα στην ιστοσελίδα της.

Ο Δήμαρχος Σάμου, με το Α.Π. Γ.Δ. 272/29-12-2016 Έγγραφό του, προς το ΥΠΕΝ, ζήτησε την παράταση της τιθέμενης προθεσμίας, δεδομένου ότι η σχετική ενημέρωση, έγινε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 29/12/2016, μία (1) ημέρα δηλαδή πριν την λήξη της προθεσμίας των κατοίκων των Δ.Κ. Μαραθοκάμπου, Μυτιληνιών και Πυθαγορείου, να ελέγξουν εάν συμπεριλαμβάνεται η παροχή τους στον Πίνακα και εν συνεχεία να υποβάλουν την σχετική ένσταση τον Δήμο.

Ανεξαρτήτως της ικανοποίησης, ή μη, του αιτήματος παράτασης της προθεσμίας της 10/01/2017, ο Δήμος Σάμου καλεί τους οικιακούς καταναλωτές των Δ.Κ. Μαραθοκάμπου, Μυτιληνιών και Πυθαγορείου, να προβούν άμεσα στις ενδεδειγμένες ενέργειες και εν συνεχεία, είτε σε συνεργασία με τις Δημοτικές Κοινότητες, είτε απευθείας, να ενημερώσουν τον Δήμο Σάμου.