16 Δεκ 2016

Σύγκλιση δημοτικού συμβούλιου για τον προϋπολογισμό 2017

Eιδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016 για την ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων Δήμου Σάμου οικονομικού έτους 2017 και έγκριση ΟΠΔ Δήμου Σάμου και εποπτευόμενων ΝΠΔΔ.