5 Δεκ 2016

2,5 εκατομμύρια ευρώ από το Ε.Π. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την οδική ασφάλεια και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

Με απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κας Χριστιάνας Καλογήρου, εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» 2 έργα οδικής ασφάλειας και 1 έργο αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, συνολικού προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η ένταξη έγινε σε συνέχεια της από 29 Αυγούστου 2016 πρόσκλησης και μετά την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων. Πρόκειται για τα εξής έργα:


«Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών για την εξασφάλιση της οδικής ασφάλειας», προϋπολογισμού 750.000 ευρώ, με δικαιούχο το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει προμήθεια εξοπλισμού και μέσων για την καλύτερη αστυνόμευση των οδικών δικτύων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.
«Πυροσβεστικός εξοπλισμός για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου», προϋπολογισμού 750.000 ευρώ, με δικαιούχο το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος. Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει προμήθεια οχημάτων με τον αναγκαίο διασωστικό εξοπλισμό.
«Πυροσβεστικός εξοπλισμός για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου», προϋπολογισμού 1 εκατομμυρίου ευρώ, με δικαιούχο το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος. Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει προμήθεια οχημάτων και του αναγκαίου εξοπλισμού τους.Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου δήλωσε σχετικά: «Με την αξιοποίηση των χρημάτων του Ευρωπαϊκού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειάς μας, δίνουμε τη δυνατότητα στην Ελληνική Αστυνομία και στο Πυροσβεστικό Σώμα για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού τους και τη συνεπακόλουθη αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχουν προς τους πολίτες των νησιών μας, τόσο στην καθημερινότητα όσο και στις έκτακτες ανάγκες».