12 Δεκ 2016

Έναρξη Ειδικού Προγράμματος απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της Υγείας.Θέσεις για Σάμο

Ξεκινά σήμερα Δευτέρα 12-12-2016 και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 22-12-2016 η υποβολή αιτήσεων μακροχρόνια ανέργων για συμμετοχή στο πρόγραμμα 4.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού στο δημόσιο τομέα της υγείας, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων, που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης, που υφίσταται η ελληνική οικονομία, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.
Ειδικότερα, το ανωτέρω Πρόγραμμα αποσκοπεί:

ü στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των μακροχρόνια ανέργων,

ü στην αποτελεσματική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,

ü στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών

ü στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών των φορέων Υγείας

ü στην βελτίωση των υποδομών των δημόσιων νοσοκομείων και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας

ü στην αναβάθμιση των προσόντων των μακροχρόνια ανέργων

στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των μακροχρόνια ανέργων με την κάλυψη κοινωνικών αναγκών.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της με αριθμό 13/2016 Δημόσιας Πρόσκλησης, δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά, έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή στις 22-12-2016.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μακροχρόνια άνεργοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία (1) ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και να επιλέξουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης και από μία (1) μέχρι τρεις (3) Υπηρεσίες Τοποθέτησης συνολικά των Φορέων Υποδοχής.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο -αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου- στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, ως πιστοποιημένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης σε αυτή (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό), από 12/12/2016 και ώρα 12η μεσημβρινή έως και 22/12/2016 και ώρα 12η μεσημβρινή.

Για την διευκόλυνση τους, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), και συγκεκριμένα από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες- ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ- Οδηγίες για την απόκτηση Κωδικών Πρόσβασης.

Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (22-12-2016), έχουν μόνο οι δυνητικά ωφελούμενοι α) μακροχρόνια άνεργοι μονογονεϊκών οικογενειών, β) μακροχρόνια άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί ως κανονικοί άνεργοι στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και γ) οι εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι γονείς εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ.

Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων αντλούνται αυτεπάγγελτα από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ, την Γ.Γ.Π.Σ. και την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.


Τα αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης των μακροχρόνια ανέργων.

Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Μακροχρόνια Ανέργων με βάση τα εννέα αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης:1) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης μακροχρόνιας ανεργίας Ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

2) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των μακροχρόνια ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

3) Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.

4) Ηλικία.

5) Αριθμός ανήλικων τέκνων.

6) Εγγραφή στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ

7) Ύπαρξη προστατευόμενου/νων τέκνου/τέκνων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) με ποσοστό αναπηρίας 67%

8) Εντοπιότητα

9) Δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr


-2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ - Κ.Υ. ΕΥΔΗΛΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 83302 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
-2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ - Κ.Υ. ΕΥΔΗΛΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 83302 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
-2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ - Κ.Υ. ΕΥΔΗΛΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 83302 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
-2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ - Κ.Υ. ΕΥΔΗΛΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 83302 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ 1
-2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ - Κ.Υ. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 83200 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
-2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ - Κ.Υ. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 83200 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
-2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ - Π.Ι. ΘΥΜΑΙΝΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 83400 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
-2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ - Π.Ι. ΡΑΧΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 83301 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
-2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΔΥ - Π.Ι. ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 83400 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
-Γ. Ν. ΣΑΜΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" Γ. Ν. ΣΑΜΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 83100 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4
-Γ. Ν. ΣΑΜΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" Γ. Ν. ΣΑΜΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 83100 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
-Γ. Ν. ΣΑΜΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" Γ. Ν. ΣΑΜΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 83100 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
-Γ. Ν. ΣΑΜΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" Γ. Ν. ΣΑΜΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 83100 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
-Γ. Ν. ΣΑΜΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" Γ. Ν. ΣΑΜΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 83100 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4
-Γ. Ν. ΣΑΜΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" Γ. Ν. ΣΑΜΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 83100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 2
-Γ. Ν. ΣΑΜΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" Γ. Ν. ΣΑΜΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 83100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 7
-Γ. Ν. ΣΑΜΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" Γ. Ν. ΣΑΜΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 83100 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1
-Γ.Ν. - Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ Γ.Ν. - Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 83300 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
-Γ.Ν. - Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ Γ.Ν. - Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 83300 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1
-Γ.Ν. - Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ Γ.Ν. - Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 83300 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
-Γ.Ν. - Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ Γ.Ν. - Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 83300 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 1
-Γ.Ν. - Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ Γ.Ν. - Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 83300 ΤΕ ΜΑΙΩΝ - ΜΑΙΕΥΤΩΝ 1
-Γ.Ν. - Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ Γ.Ν. - Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 83300 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
-Γ.Ν. - Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ Γ.Ν. - Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 83300 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ - ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ 1
-Γ.Ν. - Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ Γ.Ν. - Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 83300 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 1
-Γ.Ν. - Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ Γ.Ν. - Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 83300 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 2
-Γ.Ν. - Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ Γ.Ν. - Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 83300 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ - ΣΑΒΑΝΩΤΩΝ 1
-Γ.Ν. - Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ Γ.Ν. - Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 83300 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΥΝΤΩΝ-ΝΤΡΙΩΝ 1
Οι ακαθάριστες μηνιαίες α̟ποδοχές των ωφελουµένων αντιστοιχούν:
α. για την κατηγορία Π.Ε. έως τα 1.087,00 ευρώ,
β. για την κατηγορία Τ.Ε. έως τα 1.032,00 ευρώ,
γ. για την κατηγορία ∆.Ε. έως τα 853,00 ευρώ,
δ. για την κατηγορία Υ.Ε. έως τα 775,00 ευρώ.
Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ορίζεται σε 150€ ή 70€ μηνιαίως ανάλογα με την κατηγορία ενώ προβλέπονται και υπερωρίες τέσσερις (4) νύχτες και δύο (2 ) αργίες ή Κυριακές κατ’ ανώτατο όριο.


 περισσότερα στη σελιδα του ΟΑΕΔ πατήστε εδω