8 Δεκ 2016

Από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων και Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακηστατιστικά στοιχεία μηνός Νοεμβρίου 2016


Από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων και Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνονται πίνακες με στατιστικά στοιχεία μηνός Νοεμβρίου 2016 .
Πίνακας με στατιστικά στοιχεία μηνός Νοεμβρίου 2016


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016


 ΕΙΣΟΔΟΣ
 ΕΞΟΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
59
141
ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
 ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
1936
263
ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑΚΙΝΗΤΩΝ
18
16
ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑ
ΣΚΑΦΗ
17
01
ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ
---
05
ΠΛΑΣΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
---
69