1 Δεκ 2016

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για αύξηση του ΦΠΑ

Η διαφαινόμενη επιβολή, από τις αρχές του 2017, νέου αυξημένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά μας, συνιστά ένα ακόμη βαρύ φορολογικό μέτρο που δεν συνάδει με το πνεύμα του συνταγματικού νομοθέτη, σύμφωνα με τον οποίο η Πολιτεία, στις αποφάσεις της, υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών περιοχών, μεριμνώντας για την ανάπτυξή τους.

Είναι γνωστό ότι η διαχείριση κάθε οικονομικής κρίσης απαιτεί δύσκολες ρυθμίσεις. Είναι, όμως, αυτονόητο ότι οι ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να πηγάζουν από ένα ρεαλιστικό αφήγημα, με ανθρώπινο πρόσωπο, που θα οδηγήσει με σταθερά βήματα στη διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς παραγωγικής βάσης και τη λειτουργία ενός νέου βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου για την υποστήριξη της ανάκαμψης της χώρας.

Στο πλαίσιο του μοντέλου αυτού, οι σχετικές αποφάσεις θα πρέπει λαμβάνουν ισότιμα υπόψη τους και την ιδιαιτερότητα του νησιωτικού χώρου και των νησιωτών, με διαρκή διασφάλιση κοινωνικού ισοδυνάμου. Στις μέρες μας, κάθε περαιτέρω αύξηση του κόστους διαβίωσης θα έχει δυσβάστακτες συνέπειες, με όρους οικονομικούς και κοινωνικούς, για την καθημερινότητα των πολιτών στα νησιά μας.

Επιπλέον, το μέτρο της αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ θα οδηγήσει σε μαρασμό την επιχειρηματικότητα που αναπτύσσεται στα νησιά μας υπό δύσκολες συνθήκες, αφού θα βρεθεί σε καταστάσεις ακραία άνισου ανταγωνισμού σε σχέση με την υπόλοιπή χώρα. Ουσιαστικά, η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ θα καταστήσει μη ανταγωνιστικά πολλά τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες, πλήττοντας - μεταξύ άλλων - και τον τομέα του τουρισμού.

Η οριστική κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ θα αποτελέσει βαρύτατα επιβαρυντικό παράγοντα στην προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης και ανάκαμψης της ανταγωνιστικότητας των νησιών μας, λειτουργώντας τιμωρητικά προς τους ανθρώπους που αγωνίζονται στα νησιωτικά σύνορα της χώρας. Δεν υπάρχουν περιθώρια, δεν μπορεί να υπάρχουν άλλες σκέψεις, απαιτείται να ληφθεί η μόνη δίκαιη απόφαση, στην κατεύθυνση των προβλέψεων του συνταγματικού νομοθέτη: Άμεση και ουσιαστική στήριξη των Νησιών και των Ανθρώπων τους.

Μυτιλήνη 30.11.2016

H Πρυτανική Αρχή του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ