13 Δεκ 2016

Η Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Σάμου διοργανώνουν ημερίδα

Η Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Σάμου διοργανώνει την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου ημερίδα με θέμα "ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΥΛΟΥ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ" στην αίθουσα του ξενοδοχείου "ΣΑΜΟΣ" με ώρα έναρξης την 09.45 π.μ.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ


“Βασικές Έννοιες Προσφυγικού Δικαίου, Διαδικασίες Ασύλου, Διοικητική Μεταχείριση, και Νομική Συνδρομή Αιτούντων Άσυλο”
Ύ.Α. ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Σάμου
Samos Hotel, Βαθύ, 20 Δεκεμβρίου 2016
09.00-09.15

09.15-09:45
Υποδοχή και Καφές

Εναρκτήρια Δήλωση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Σάμου (Κ. Γεώργιος Κολλάρος).

Εναρκτήρια Δήλωση και ο Ρόλος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες της Επικεφαλής του Γραφείου της Υ.Α. ΟΗΕ στη Σάμο (Κ. Rose de Jong).

09.45-11.00

Βασικές Έννοιες του Προσφυγικού Δικαίου (Κ. Βασίλης Αυδής, Asylum Expert/Legal, UNHCR)

11.00-11.15
Διάλειμμα

11.15-12.45
Οι Διαδικασίες Ασύλου στην Ελλάδα (Κ. Όλγα Χρυσανθοπούλου, Προϊσταμένη του Περιφερειακκού Γραφείου Ασύλου στη Σάμο)

12.45-14.15
Οι Έννοιες της “Ασφαλούς Τρίτης Χώρας” and της “Πρώτης Χώρας Ασύλου”, η Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, η Συμφωνια Επανεισδοχής, και η Οδηγία Επιστροφών (Κ. Γεώργιος Δαφνής, Protection Associate, UNHCR)

14.15-14.45
Ελαφρύ γεύμα

14.45-15.30
Διοικητική Μεταχείριση Αλλοδαπών στη Σάμο (Pipina Katsaris, Υ.Α. ΟΗΕ)

15.30-16.45


16.45-17.30
Νομική Συνδρομή στο πεδίο (Γιώτα Μασουρίδου, METAction Legal Aid scheme)
Συζήτηση