16 Δεκ 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Σάμου

Η Υπηρεσίας Ασύλου, προκειμένου να στελεχωθεί η Υπηρεσία Ασύλου και στη Σαμο καλεί τους τακτικούς, μονίμους ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υπαλλήλους που υπηρετούν στο δημόσιο, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (άρθρο 2 του Ν. 3861/2010) ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποσπαστούν στη  Περιφερειακή Υπηρεσία Ασύλου Σάμου να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς πλήρωση  θέσεων:
Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό ή ΠΕ Διοικητικού (νομικών, πολιτικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών ή τεχνολογικών σπουδών ) Χειριστές 20

Αίτηση για την Προκήρυξη στην Υπηρεσία Ασύλου Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 ΑΘΗΝΑ 4 Από 16/12/2016 έως 27/12/2016.
Σημ.Το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Σάμου ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 14 Ιανουαρίου 2016.

Στην τοπική αρμοδιότητα του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Σάμου υπάγεται η εδαφική περιφέρεια των περιφερειακών ενοτήτων Σάμου (Δήμος Σάμου) και Ικαρίας (Δήμοι Ικαρίας και Φούρνων) της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Διεύθυνση:
Θεμιστοκλή Σοφούλη (άνωθεν Λιμενικού Επιβατικού Σταθμού Σάμου), 83100 Σάμος Τηλ: 22730-81540 E-mail: pga.samou@asylo.gov.gr