20 Δεκ 2016

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Σάμου για το «Αναβολόσημο»

Παρατηρήσεις επί του Νομοσχεδίου: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις»

Η κατάργηση των οικονομικών εμποδίων κατά την πρόσβαση στη Δικαιοσύνη αποτελεί πάγιο αίτημα του δικηγορικού σώματος. Κάθε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση οδηγεί στην συρρίκνωση του συνταγματικού δικαιώματος δικαστικής προστασίας των πολιτών.

Όπως έχουμε επισημάνει η αύξηση παραβόλων και τελών όπως η θεσμοθέτηση «αναβολόσημου» στο υπό ψήφιση νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης καθώς και η αύξηση του ποσού των μεγαρόσημων λειτουργεί αναμφίβολα προς την αντίθετη κατεύθυνση, αφού παρεμποδίζει την ευχερή πρόσβαση του πολίτη στη Δικαιοσύνη, κυρίως δε, θίγει τα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα.

Η διάταξη για το είναι ισοπεδωτική αγνοεί τόσο τον λόγο της αναβολής, όσο και την δικονομική θέση του αιτούντος και σε κάθε περίπτωση λειτουργεί ως «χαράτσι».Είναι αδιανόητο μέσα στην οικονομική κρίση, την εξαθλίωση των πολιτών και τη άκρατη φορολογία να αυξάνονται τα υφιστάμενα παράβολα, τέλη και λοιπά έξοδα της δικαστικής διαδικασίας.

Το κράτος και ειδικότερα η Δικαιοσύνη συγκεντρώνει ετησίως από τα παράβολα, τις χρηματικές ποινές, τα δικαστικά ένσημα το ΤΑΧΔΙΚ ( μόνο από το ΤΑΧΔΙΚ το κράτος το 2013 εισέπραξε 44.779.000 ευρώ!!! ) εκατοντάδες εκατομμύρια. Είναι απαράδεκτο σήμερα να ψηφίζεται νόμος αύξησης των παραβόλων και θεσμοθέτηση «αναβαλόσημου» όταν ήδη η προσφυγή στη δικαιοσύνη και η αίτηση έννομης προστασίας είναι άκρως δαπανηρή έως αποτρεπτική.Πιστεύουμε και επιζητούμε έναν ορθολογικό επανασχεδιασμό της οργάνωσης της Δικαιοσύνης και όχι σε πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις, ώστε τα λειτουργικά της έξοδα και οι τεράστιες προσπάθειες δικηγόρων, δικαστών και υπαλλήλων να αξιοποιούνται με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο και να επιφέρουν αποτελέσματα στην απονομή της Δικαιοσύνης.