20 Δεκ 2016

Ο Αν. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο Βουλευτής Σάμου σε κοινή συνάντηση με το Σύλλογο Κτηνοτρόφων Ικαρίας

Την Δευτέρα 19-12, έγινε η προγραμματισμένη συνάντηση του Βουλευτή Σάμου κ. Δημήτρη Σεβαστάκη και του Αν. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιάννη Τσιρώνη με τους εκπροσώπους του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Ικαρίας.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν εκτενώς τα θέματα των επιδοτήσεων, η προοπτική λειτουργίας σφαγείου στην Ικαρία και η χρηματοδότησή του μέσα από αναπτυξιακό πρόγραμμα, καθώς επίσης ζητήματα που αφορούν το κόστος μεταφοράς συγκεκριμένων ζωοτροφών, αλλά και οι τρόποι με τους οποίους θα ενταθεί και θα συστηματοποιηθεί η εμπορία ζωικού κεφαλαίου όπως επίσης η παραγωγή, η τυποποίηση και η εμπορία προϊόντων κτηνοτροφίας.

Στα πλαίσια της συνάντησης έγινε προγραμματισμός των άμεσων ενεργειών από πλευράς Υπουργείου που αφορούν: α) στη διερεύνηση του καθεστώτος επιδότησης και μεταφορά ειδικών ζωοτροφών στα νησιά της περιοχής μας, β) στην εξέταση των κανονισμών φόρτωσης και απρόσκοπτης μεταφοράς των αμνοεριφίων, γ) διερεύνηση άρσης της καραντίνας για την διευκόλυνση της εμπορίας ζωικού κεφαλαίου από την Ικαρία, δ) τη μελέτη της δυνατότητας λειτουργίας σφαγείου στην Ικαρία, αλλά και ε) την άμεση εξέταση των προβλημάτων στις επιδοτήσεις των κτηνοτρόφων, ώστε να μη χάσουν τα δικαιώματα τους.