30 Δεκ 2016

Ποιμαντικές ἐπισκέψεις σε ολα τα στρατόπεδα της Σάμου πραγματοποίησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ Εὐσέβος

Ποιμαντικές ἐπισκέψεις σέ ὅλα τα στρατόπεδα τῆς Σάμου πραγματοποίησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μᾶς κ.κ Εὐσέβος καί ὁ ἱεροκῆρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

 Ὁ Σεβασμιώτατος ὁμίλησε γιά τό νόημα τῶν Χριστουγέννων σέ ἑκατοντάδες στρατευομένων νέων καί στελέχη τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ.


Προσέφερε ὡς ευλογία ημερολόγιο 2017 τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως σέ ὅλους.

Ὅλοι ἄκουσαν μέ μεγάλη προσοχή καί ἔδειξαν μεγάλο προβληματισμό στούς πνευματικούς λόγους καί τίς πατρικές νουθεσίες τοῦ Ποιμενάρχου μας καί ἔλαβαν τήν Εὐχήν του. « Ἡ παρουσία σᾶς μέσα στό στρατόπεδο αὐτές τίς μέρες μᾶς ἐνισχύει καί μᾶς ἐνδυναμώνει» ἀκούστηκε νά λέει ὁμάδα στρατιωτῶν .

Ο Σεβασμιώτατος ὑπεσχέθη σύντομα καί πάλιν ἐπισκεψίν του.