28 Δεκ 2016

Ε.Κ.Σ .Διευκρινήσεις για το δώρο Χριστουγέννων

Επειδή όπως μάθαμε κάποιοι «καλοθελητές» διαδίδουν ότι το δώρο Χριστουγέννων έχει καταργηθεί, σας ενημερώνουμε ότι το δώρο ισχύει κανονικά για όλους τους εργαζόμενους. 

Το Δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που εργάστηκαν ολόκληρο ή ένα μέρος του χρονικού διαστήματος από 1 Μάη 2016 έως 31 Δεκέμβρη του ίδιου έτους. Το δικαιούνται όλοι ανεξάρτητα από τη σχέση μισθωτής εργασίας που έχουν πχ αορίστου ή ορισμένου χρόνου, εκ περιτροπής, μερική απασχόληση, αμειβόμενοι με ημερομίσθιο ή με μισθό.

Όσοι έχουν εργαστεί από 1/5/2016 έως τέλος του 2016 παίρνουν έναν επιπλέον μισθό αν αμείβονται με μισθό ή 25 μεροκάματα αν αμείβονται με μεροκάματο. Μέρος του δώρου ίσο με 2 ημερομίσθια ή 2/25 του μηνιαίου μισθού για κάθε 19 ημέρες εργασιακής σχέσης παίρνουν όσοι εργάστηκαν την παραπάνω περίοδο.

Συνάδελφοι, το Δώρο Πάσχα αποτελεί εργασιακό μας δικαίωμα και δεν το παραχωρούμε. Η καταβολή του είναι υποχρεωτική, όπως ο μισθός μας, το Επίδομα Αδείας και το Δώρο Πάσχα.

Η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων πρέπει να γίνει έως τις 21/12/2016 ενώ η ημερομηνία 31/12/2016 αποτελεί το απώτερο χρονικό σημείο καταβολής του. Σε περίπτωση που το Δώρο Χριστουγέννων δεν καταβληθεί έγκαιρα, οι εργαζόμενοι μπορούν να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά.Καλούμε τους εργαζόμενους για οτιδήποτε χρειάζονται σε σχέση με την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων να έρχονται σε επαφή με τα σωματεία τους και με τη Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Σάμου.