22 Δεκ 2016

ΑΚΙΣ:Οικονομικοί δείκτες και τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Σάμου μία από τα ίδια

Αναλύοντας τα οικονομικά θέματα που έφερε προς ψήφιση η Δημοτική Αρχή, με το κλείσιμο του οικονομικού έτους, έχουμε να σχολιάσουμε τα παρακάτω:

1. Το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2017 θα έπρεπε να ονομασθεί πρόγραμμα συντήρησης υποδομών διαβίωσης, αφού τα έργα που μνημονεύονται, δεν έχουν καμιά απολύτως σχέση με προγραμματισμό νέων έργων και απλά εξυπηρετούν ανάγκες συντήρησης υπαρχόντων έργων. Είναι σαφώς υποβαθμισμένο των προηγουμένων ετών και οι όποιες υποσχέσεις είχαν δοθεί περί του αντιθέτου έμειναν ανεκπλήρωτες.

2. Ο ισολογισμός – απολογισμός έτους 2015 παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της οικονομικής υπηρεσίας κατατέθηκε και πάλι με τις ίδιες σοβαρές παραλήψεις, οι οποίες εκθέτουν τη δημοτική Αρχή. Συγκεκριμένα:
α. Δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη η εκκαθάριση των δημοτικών επιχειρήσεων των πρώην Δήμων Καρλοβάσου, Πυθαγορείου και Μαραθοκάμπου.

β. Δεν γνωρίζει ο Δήμος το ποσοστό συμμετοχής του στην επιχείρηση της Μαρίνας Πυθαγορείου.

γ. Δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί στις αποθήκες του Δήμου ο προβλεπόμενος λογιστικός έλεγχος παρακολούθησης των υλικών και ανταλλακτικών.

δ. Δεν μπορεί να εξακριβωθεί το ύψος της οφειλής του Δήμου στους προμηθευτές του.

ε. Δεν έχει ακόμη εφαρμοσθεί η ηλεκτρονική απογραφή των ακινήτων του Δήμου, ούτε έχει κατατεθεί η υποχρεωτική εκ του νόμου δήλωση Ε9 για τα ακίνητα.

στ. Δεν έχει τεθεί ακόμη σε εφαρμογή η αναλυτική λογιστική και το διπλογραφικό σύστημα, όπως υποχρεωτικά προβλέπεται από το ΠΔ 315/1999.

3. Ο προϋπολογισμός έτους 2017 είναι ένας προϋπολογισμός λιτότητας, χωρίς ουσιαστικά στοιχεία ανάπτυξης και κοινωνικής πολιτικής. Ένας προϋπολογισμός που δεν καλύπτει ούτε στοιχειωδώς τις βασικές ανάγκες των χωριών, τα οποία αναμένεται μέσα στο 2017 να δεχτούν περισσότερο υποβαθμισμένες υπηρεσίες, με πλημμελή καθαριότητα, ελλιπή δημοτικό φωτισμό, ανεπαρκή ύδρευση και ασυντήρητη οδοποιία.Κατανοούμε ότι στο Δήμο Σάμου δεν μπορούν να γίνουν άλματα προόδου και ανάπτυξης με την οικονομική λιτότητα που διάγουμε ως χώρα τα τελευταία χρόνια. Παρά ταύτα όμως και με τα ελάχιστα χρήματα που διατίθενται στο Δήμο, μπορούν να γίνουν αρκετά εάν διαθέτουμε όραμα προσηλωμένο στην εξυπηρέτηση των αναγκών των συμπολιτών μας και όχι προσηλωμένο σε μικροπολιτικές εξυπηρέτησης ημετέρων.