18 Δεκ 2016

'Μουσικές Σημειώσεις'

Έναρξη για τις 'Μουσικές Σημειώσεις'. Γνωριμία με ενδιαφερόμενους μουσικούς και παρουσίαση τρόπων και μεθόδων εκφραστικής ερμηνείας, δημιουργικής ανασύνθεσης και επεξεργασίας συνθέσεων και μουσικών ιδεών.

Συμμετοχή και Είσοδος χωρίς επιβάρυνση. Στον Πρώην Οινοπ/κο Συναιτερισμό Χώρας.