18 Δεκ 2016

Διευκρινίσεις της Ύπατης Αρμοστείας για τις συζητήσεις για τις πολιτικές εμβολιασμών των παιδιών προσφύγων στην Ελλάδα

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) κατανοεί ότι η θέση της για τις πολιτικές και την πρακτική εμβολιασμού των παιδιών προσφύγων παρουσιάζεται λανθασμένα στην κοινή γνώμη και στη Βουλή και επιθυμεί να διευκρινίσει τα ακόλουθα σημεία:

1. Η Ύπατη Αρμοστεία δεν έχει αποδεικτικά στοιχεία που να στηρίζουν ότι τυχόν κενά στους εμβολιασμούς των παιδιών προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα συνιστούν ανησυχητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.2. Οι εμβολιασμοί των αγοριών και κοριτσιών αυτών διεξάγονται και από δημόσιους φορείς υγείας και από μη κυβερνητικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα.

3. Το Υπουργείο Υγείας έχει επιβεβαιώσει στην Ύπατη Αρμοστεία ότι θα συνεχίσει να διασφαλίζει ότι όλα τα παιδιά που φτάνουν στα νησιά και την ενδοχώρα θα μπορούν να επωφεληθούν από τις σχετικές ενημερώσεις και τους εμβολιασμούς και ότι θα συνεχίσει να παρέχει εμβόλια. Το αρμόδιο Υπουργείο έχει διαβεβαιώσει την Υ.Α. για την ετοιμότητά του να συνεχίσει τη συνεργασία του με εξειδικευμένες και έμπειρες ΜΚΟ για τη διεξαγωγή των εμβολιασμών.

4. Υπήρξε παρανόηση με ένα μέλος του προσωπικού της Υ.Α. στην Αθήνα στο πλαίσιο τεχνικών συζητήσεων με ΜΚΟ που οδήγησε σε ανακριβή παρουσίαση της κατάστασης.

5. Δεν υπήρξε καμιά επίσημη επιστολή από πλευράς της Υ.Α. που να περιέχει αυτή την παρανόηση