30 Δεκ 2016

Διαπιστωτική Πράξη παρατάσεων των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού στον τομέα καθαριότητας του Δήμου Σάμου

Ο Δήμαρχος Σάμου, Μιχάλης Αγγελόπουλος υπέγραψε σήμερα 30-12-2016, την Διαπιστωτική Πράξη παρατάσεων των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού στον τομέα καθαριότητας του Δήμου Σάμου.

Ο Δήμαρχος, μετά την υπογραφή της Διαπιστωτικής Πράξης δήλωσε: «Παρόλη την ασάφεια , την σύγχυση και την ασυνεννοησία που επικρατεί στο μείζον αυτό θέμα που άπτεται της σωστής λειτουργίας όλων των Δήμων της χώρας, που επίκεντρό της πρέπει να είναι οι δημότες , δεν δέχομαι να παραμένουν σε αβεβαιότητα εργαζόμενοι που ανεξάρτητα από τις συνθήκες, εκλήθησαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Καλείται η Πολιτεία να απαντήσει στα μείζονα ερωτήματα που έχει θέσει η ΚΕΔΕ που θα εξασφαλίζουν τους εργαζομένους και την ροή χρηματοδότησης προς τους Δήμους όλης της χώρας.»