21 Δεκ 2016

Καταψήφιση απολογισμού-ισολογισμού Δήμου Σάμου από την Δράση Ενότητα Προοπτική

Η παράταξη Δράση Ενότητα Προοπτική  στο προχθεσινό δημοτικό συμβούλιο της 19ης Δεκεμβρίου 2016 δεν ψήφισε τον απολογισμό-ισολογισμό του Δήμου Σάμου για το έτος 2015 για τους παρακάτω λόγους:

Από τις γραπτές εισηγήσεις που μας δόθηκαν δεν προσκομίσθηκε εγκαίρως το πιστοποιητικό ελέγχου ορκωτού λογιστή παρά δόθηκε κατά την έναρξη του δημοτικού συμβουλίου. Το ίδιο συνέβη και με την έκθεση ελέγχου από ορκωτό, και τον πίνακα χρήσης αποτελεσμάτων του 2015 στον οποίο φαίνονται οι ζημίες και τα κέρδη για το δήμο.Βάσει των σχεδίων και των στοιχείων που μας παρατέθηκαν σε ότι αφορά τον ισολογισμό-απολογισμό του Δήμου Σάμου, διαπιστώσαμε ότι δεν έχει καταρτισθεί- τηρηθεί το επίσημο δημοτικό, περιουσιακό κτηματολόγιο άρα τα όποια ποσά αναφέρονται σε αποσβέσεις είναι ενδεικτικά κατ’είδος κι όχι πραγματικά. Πολλά άπω τα περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν ταυτοποιηθεί με τυχόν αντίστοιχους τίτλους ιδιοκτησίας από τη νομική υπηρεσία του Δήμου Σάμου.

Δεν έχει τηρηθεί η αποθήκη ανταλλακτικών και γενικών υλικών του Δήμου.
Δεν έχει γίνει απογραφή στις 31/12/2014.

Ενώ κατά την εισήγηση ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το κλαδικό-λογιστικό σχέδιο Δήμων και κοινοτήτων εφόσον δεν έχουν πιστοποιητικά ελέγχου και έκθεση ορκωτού λογιστή δεν γνωρίζουμε αν τηρήθηκαν οι σχετικές διατάξεις του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα.

Σύμφωνα και με την επιβεβαίωση του ορκωτού λογιστή δεν δουλεύει το διπλογραφικό σύστημα λογιστικής του Δήμου για να έχουμε και διασφαλισμένα οικονομικά αποτελέσματα.

Στην τελευταία έκθεση Γ’ τριμήνου που πέρασε σε προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο εμφανίζονται τα έσοδα ελλειμματικά κατά 25% από τα προϋπολογισθέντα ενώ τα βραχυπρόθεσμα χρέη του Δήμου προς τρίτους έχουν παγώσει και είναι 1,8 εκατομ. Ευρώ.

Τα βραχυπρόθεσμα χρέη του Δήμου είναι κατά 150.000 χιλιάδες ευρώ αυξημένα σε σχέση με πέρυσι. Παρά τις πρόσφατες δηλώσεις από μεριάς Δήμου ότι υπάρχει αδυναμία αύξησης εσόδων του Δήμου παρατηρούμε έμμεση διαγραφή απαιτήσεων ενώ υπάρχει παράλληλα αδυναμία πληρωμής από μεριάς Δήμου των βραχυπρόθεσμων αλλά και μακροπρόθεσμων οφειλών.

Ζητούμε λοιπόν από τον Δήμο να κατατεθεί άμεσα χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής αυτών των βραχυπρόθεσμων οφειλών του Δήμου προς τρίτους.

Στην ενότητα 3.4 της εισήγησης με τίτλο «Απαιτήσεις» είναι ξεκάθαρο ότι επιχειρείται η λογιστική – έμμεση διαγραφή απαιτήσεων προς τον Δήμο, ποσού 3,6 εκατομμυρίων ευρώ.

Είναι προφανές ότι η προσπάθεια απομείωσης απαιτήσεων σε συνδυασμό με το πάγωμα αποπληρωμής οφειλών για λογιστικούς-αριθμητικούς λόγους μόνο παραπέμπει σε τακτικές δημιουργικής λογιστικής.

Στην ενότητα 3.2 της εισήγησης με τίτλο «ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ» παρατηρούμε ότι:

Ενώ σε προηγούμενα δημοτικά συμβούλια από την έκθεση-έρευνα του ορκωτού λογιστή της ΔΕΑΠ (πρώην Δημο Πυθαγορείου) παρουσιάζονταν ότι τα μερίσματα-μετοχές στην «Σάμος-Μαρίνα ΑΕ» ποσού ίσου με 27.000 ευρώ δεν υπάρχουν πλέον, τώρα εμφανίζονται με το ίδιο ποσό (27.000 ευρώ).

Επισημάναμε αλλά απάντηση δεν πήραμε ότι η Δημοτική επιχείρηση Πυθαγορείου με ποσοστό συμμετοχής 100% του Δήμου 8.544 ευρώ και η συμμετοχή σε ΔΕΑΠ ίδιας πάλι επιχείρησης του Δήμου εμφανίζεται με ποσοστό 100% και 190.600 ευρώ η ΔΕΑΠ και η Δημοτική επιχείρηση. Τι συμβαίνει τελικά;

Η ακίνητη περιουσία του Δήμου Ε9 δεν έχει δηλωθεί ούτε ηλεκτρονικά με αποτέλεσμα να μην υπολογίσιμη η δαπάνη του ΕΝΦΙΑ που οφείλεται.

Για όλους αυτούς τους παραπάνω λόγους και μη έχοντας λάβει πειστικές απαντήσεις εκ μέρους της δημοτικής αρχής σε πολλά θέματα η παράταξη μας καταψήφισε τον απολογισμό – ισολογισμό του Δήμου.

Συμπληρωματικά αναφέρουμε πως η παράταξη μας καταψήφισε τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ Δημοτικού λιμενικού ταμείου διότι στο σκέλος εσόδων τα τέλη επιβατών από και προς λιμένα εξωτερικού δεν εισπράττεται το 5% επί της τελικής αξίας του εισιτηρίου ως ορίζει και η ισχύουσα νομοθεσία.

Καταψηφίσαμε επίσης τον απολογισμό και προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ ΔΟΠΠΟΝΑΣ γιατί δεν χορηγήθηκε το νομικό πρόσωπο όσο έπρεπε από το Δήμο. Συγκεκριμένα έλαβε μόνο 90.000 ευρώ ενώ υπάρχουν τόσα πολλά προβλήματα στα γήπεδα και χρειάζονται περισσότερες δράσεις στον πολιτισμό. Ο μικρός προϋπολογισμός των 250.000 ευρώ θεωρούμαι ότι δεν είναι αρκετός λόγω των περιορισμών που επέβαλε η φετινή εγκύκλιος του υπουργείου την οποία θεωρούμαι απαράδεκτη.

Παράλληλα δώσαμε θετική ψήφο στους απολογισμούς ΝΠΔΔ Τουρισμού και Σαμιακής Αρωγής παραθέτοντας συμβουλευτικά προτάσεις για βελτιώσεις τους.

Ο προϋπολογισμός του ΝΠ Τουρισμού ποσού 38.000 ευρώ είναι πενιχρός και δεν συνάδει με τους τουριστικούς στόχους και την προβολή που χρειάζεται το νησί μας.