16 Δεκ 2016

Σύντομα η ανάρτηση των δασικών χαρτών για τις περιοχές που υπάγονται στα διοικητικά όρια του πρώην Δήμου Σαμίων.

Ο Δήμος Σάμου ενημερώνει ότι δρομολογείται η διαδικασία ανάρτησης - κύρωσης των δασικών χαρτών, διαφόρων περιοχών της Χώρας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η περιοχή της νυν Δημοτικής Κοινότητας Σαμίων, δηλαδή, του προκαποδιστριακού Δήμου Σαμίων.

Ως «ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ», νοείται ο χάρτης μιας περιοχής ΟΤΑ, Νομού ή Περιφέρειας που δημιουργείται με σχεδιασμό επί πρόσφατου ορθοφωτοχάρτη (δηλαδή επεξεργασμένης – διορθωμένης αεροφωτογραφίας) εκτάσεων που μέσα από μια σειρά ενεργειών και διαδικασιών θεωρούνται και χαρακτηρίζονται ως δασικές ή μη δασικές.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ιδιοκτήτες εκτάσεων σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλης της Δημοτικής Κοινότητας Σαμίων, θα πρέπει να γνωρίζουν τα ακόλουθα:1. Μετά την ανάρτηση, των δασικών χαρτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η προθεσμία για την υποβολή μιας αντίρρησης είναι 60 ημερολογιακές ημέρες (και 20 επιπλέον ημέρες για τους κατοίκους του εξωτερικού), χωρίς να προβλέπεται από το Νόμο η δυνατότητα του να δοθεί η οποιαδήποτε παράταση σε αυτές τις προθεσμίες.

Αμέσως μετά, για τις περιοχές που δεν θα έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις, ο δασικός χάρτης κυρώνεται, καθίσταται οριστικός και αναρτάται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ).

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, όποιος έχει ένα γεωτεμάχιο, (ή σπίτι κ.λ.π.), που φαίνεται να έχει πρόβλημα στον δασικό χάρτη και ο ιδιοκτήτης του δεν υποβάλλει αντίρρηση στην διαδικασία της ανάρτησης του δασικού χάρτη, από την στιγμή που θα κυρωθεί αυτός ο χάρτης, ο ιδιοκτήτης του γεωτεμαχίου:

α. δεν θα μπορεί πλέον να το πουλήσει, ή να το μεταβιβάσει

β. δεν θα μπορεί να πάρει αγροτική επιδότηση (γιατί το γεωτεμάχιο του θα θεωρείται πλέον δασική έκταση), και

γ. όταν γίνει η κτηματογράφηση στην συγκεκριμένη περιοχή, το Ελληνικό Δημόσιο θα το δηλώσει σαν δική του ιδιοκτησία και αυτός που το κατέχει θα πρέπει ,να αποδείξει ότι αυτός είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης.

2. Εάν κυρωθεί ένας δασικός χάρτης, αλλάζει μόνον μετά από εκδίκαση σχετικής αίτησης ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικράτειας.

Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε ότι είναι θεμιτό και σκόπιμο, ότι οι πολίτες, πέραν του ότι θα πρέπει να παρακολουθήσουν στενά την εξέλιξη του θέματος, θα πρέπει επίσης :

Ø Πρώτα από όλα να ενημερωθούν για το εάν ιδιοκτησίες τους φαίνεται να έχουν κάποιο πρόβλημα σχετικά με την δασική νομοθεσία.

Όσοι πολίτες έχουν πρόσβαση στο internet και μπορούν να εντοπίσουν τις ιδιοκτησίες τους πάνω στους αναρτημένους ορθοφωτοχάρτες, μπορούν να κάνουν και μόνοι τους αυτόν τον έλεγχο, κάνοντας αναζήτηση στην ειδική ιστοσελίδα που θα έχει αναρτηθεί ο δασικός χάρτης.

Οι υπόλοιποι, θα πρέπει μάθουν αυτήν την πληροφορία, είτε από τα Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη που θα έχουν συσταθεί για τον σκοπό αυτό και θα ανακοινωθούν με την Απόφαση Ανάρτησης, είτε με την βοήθεια κάποιου δικού τους τεχνικού συμβούλου με ειδίκευση στο συγκεκριμένο αντικείμενο

Ø Σε περίπτωση που προκύψει ότι κάποιες από τις ιδιοκτησίες τους έχουν πρόβλημα με τον αναρτημένο δασικό χάρτη, θα πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλλουν σχετική αντίρρηση.

Ο Δήμος Σάμου θα παρακολουθεί την εξέλιξη του θέματος και θα ενημερώσει με νεώτερη ανακοίνωσή του, σχετικά με την πορεία ανάρτησης του Δασικού χάρτη για τις περιοχές που υπάγονται στα διοικητικά όρια του πρώην Δήμου Σαμίων.