22 Δεκ 2016

Έτοιμη η Σάμος για το LEADER με 8.100.000 ευρώ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων του Τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD.
Τα προγράμματα LEADER για τη Σάμο με 8.100.000, Η Λέσβος, κατατάχτηκε 4η μεταξύ 49 προτάσεων και θα απορροφήσει 10.850.000 ,για τη Χίο με 6.950.000 και για τη Λήμνο με 6.350.000, συνολικά δηλαδή για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου πάνω από 32 εκατομμύρια.

Επιτυχή έκβαση είχε η συντονισμένη προσπάθεια φορέων του Νομού για την σύνταξη και υποβολή φακέλου, στα πλαίσια της πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020.

Ειδικότερα με την 3206/2016 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ευάγγελου Αποστόλου, κατανεμήθηκε, συνολικά, ποσό 8.100.000,00 €, στο Κέντρο Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης Σάμου, εκ των οποίων 5.950.00,00 € προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 2.150.000,00 € από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.

Από τα ανωτέρω ποσά το 60% διατίθεται για ιδιωτικές επενδύσεις και το 40% για δημόσιες υποδομές. Κοινός στόχος του Δήμου Σάμου και των άλλων φορέων που μετέχουν στο Κ..Α.Ε.Κ., είναι, αυτή την φορά, η υλοποίηση του σκέλους των δημοσίων υποδομών, σε συνδυασμό με τις ιδιωτικές επενδύσεις προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο αναπτυξιακό αποτέλεσμα για τον τόπο.

Η κατατεθείσα πρόταση έλαβε υψηλή βαθμολογία, πράγμα το οποίο αποτυπώνεται και στο ύψος της χρηματοδότησης που εγκρίθηκε και η οποία αντιστοιχεί στην 19η θέση μεταξύ 49 φορέων οι προτάσεις των οποίων αξιολογήθηκαν θετικά και έτυχαν χρηματοδότησης.

Μια ακόμη απτή απόδειξη, ότι με συστηματική, συλλογική και συντονισμένη προσπάθεια, συστράτευση σε κοινό σκοπό και με συνέργειες μπορούμε να επιτύχουμε και να απαντήσουμε σε βασικές ανάγκες του τόπου, σε αυτούς τους χαλεπούς, δημοσιονομικά, καιρούς.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους εμπλεκόμενους που συνέβαλαν στην κοινή προσπάθεια, ενώ ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει για τον Πρόεδρο του Κ.Α.Ε.Κ., κο Βασίλη Πανουράκη, ο οποίος κλήθηκε να συντονίσει μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία.

Χρέος όλων μας, εφεξής, η δημιουργία των συνθηκών εκείνων που θα επιτρέψουν την απορρόφηση των εγκεκριμένων πιστώσεων, σε δράσεις που θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστής στην τοπική κοινωνία και οικονομία.