27 Ιαν 2017

Ο Δήμος Σάμου για το Κοινωνικό Εισόδημα .Έναρξη αιτήσεων 1η Φεβρουάριου

Ο Δήμος Σάμου ήταν μέσα στους 13 Δήμους που υλοποίησε το Πρόγραμμα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος από τον Νοέμβριου του 2014 με διάρκεια 6 μηνών με τελικό αριθμό δικαιούχων 1.060 δημότες μας.
Στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη των πολιτών που βιώνουν την ακραία φτώχια.

Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α) είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα που συνδυάζει α) εισοδηματική ενίσχυση, β) συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά και γ) υπηρεσίες ενεργοποίησης των δικαιούχων.Για την ένταξη στο πρόγραμμα λαμβάνονται υπόψη κριτήρια εισοδηματικά (εισόδημα των 6 τελευταίων μηνών), περιουσιακά (ακίνητη και κινητή περιουσία) και διαμονή (μόνιμη και νόμιμη διαμονή στην ελληνική επικράτεια).

Απευθύνεται σε μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά, καθώς επίσης και σε αστέγους και παρέχει εισοδηματική ενίσχυση από 200€, προσαυξανόμενη ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας.

Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει την 1η Φεβρουαρίου 2017.

Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, μέσω του διαδικτύου, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISNET, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ όλων των εξαρτωμένων μελών.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση για την αποστολή της αίτησης είναι : https://keaprogram.gr.

Στις περιπτώσεις φιλοξενίας οι αιτήσεις υποβάλλονται από τον υπόχρεο υποβολής φορολογικής δήλωσης του νοικοκυριού που φιλοξενεί, προσκομίζοντας έντυπο συναίνεσης, όλων των ενηλίκων μελών του νοικοκυριού, το οποίο συμπληρώνεται στην υπηρεσία υποβολής της αίτησης, και θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής από το ΚΕΠ.

Σε περιπτώσεις φιλοξενίας, καθώς και περιπτώσεις μονογονεϊκών οικογενειών και νοικοκυριών με απροστάτευτα παιδιά, οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στους Δήμους ή στα ΚΕΠ.

Όλα τα δηλωθέντα στοιχεία ελέγχονται και επαληθεύονται ηλεκτρονικά.

Η εισοδηματική ενίσχυση κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2273353450 /53452/ 53454/ 53460, της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Σάμου.