4 Ιαν 2017

Ξεκινούν οι αιτήσεις για εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών.Μεταξύ 15 και 20 Ιανουαρίου θα λειτουργήσει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων

Μεταξύ 15 και 20 Ιανουαρίου θα λειτουργήσει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το προνοιακό πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Σύμφωνα με όσα δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή ο γενικός γραμματέας Πρόνοιας, Δημήτρης Καρέλλας, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται είτε μέσω Διαδικτύου είτε στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) είτε μέσω δήμων, ενώ σημείωσε ότι η εκπαίδευση των στελεχών του συνόλου των δήμων της χώρας και των ΚΕΠ θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 10 Ιανουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι το ΚΕΑ είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα που απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και βασίζεται σε τρεις πυλώνες: την εισοδηματική ενίσχυση, τη διασύνδεση με τις υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης καθώς και με τις υπηρεσίες που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας.

Η εισοδηματική ενίσχυση υπολογίζεται ότι φτάνει τον μήνα μέχρι τα 200 ευρώ για το πρώτο μέλος, μέχρι 100 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο και μέχρι 50 ευρώ για κάθε ανήλικο.Προκειμένου να ενταχθεί ένα νοικοκυριό στο ΚΕΑ, το εισόδημά του τους έξι τελευταίους μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ποσά όπως αυτά αναγράφονται στον σχετικό πίνακα.


Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση από οποιονδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή μέσω ΚΕΠ. Πρόκειται για μία εξαιρετικά απλή διαδικασία, εφόσον δεν υπάρχουν αλλαγές στα οικογενειακά ή περιουσιακά τους στοιχεία.

Στην περίπτωση που υπάρχουν αλλαγές καλό είναι οι αιτήσεις να υποβάλλονται στις υπηρεσίες των δήμων καθώς χρειάζονται πιστοποιητικά και έγγραφα.

Το βασικότερο στοιχείο που χρειάζονται όσοι υποβάλουν αίτηση είναι το εισόδημα των τελευταίων έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Στην αίτηση, είτε αυτή γίνει ηλεκτρονικά είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, αναγράφονται λεπτομερώς όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων.

Οι βασικές πληροφορίες και τα δικαιολογητικά που όλοι οι αιτούντες πρέπει να συλλέξουν είναι ο αριθμός ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, πληροφορίες για το εισόδημα και για τα περιουσιακά στοιχεία, απόδειξη διαμονής, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού και IBAN, ενώ στην περίπτωση φιλοξενούμενων μελών χρειάζεται το ΑΜΚΑ, το ΑΦΜ και πληροφορίες για το εισόδημα.

Αν κάποιος επιλέξει να υποβάλει αίτηση μέσω του δήμου ή κάποιου ΚΕΠ υποχρεούται να προσκομίσει υπογεγραμμένο και με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, το έντυπο συναίνεσης, με το οποίο δηλώνει ότι συναινεί στις διασταυρώσεις των στοιχείων όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ηλεκτρονική σελίδα του προγράμματος ΚΕΑ, www.keaprogram.gr όπου μπορεί κανείς να βρει περισσότερες πληροφορίες.

www.efsyn.gr