30 Ιαν 2017

32ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Κ. ΣΑΜΟΥ

Η Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Σάμου σας καλεί να πάρετε μέρος στο 32ο Συνέδριο του Κέντρου που θα γίνει στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του Ε.Κ.Σ., ως εξής:
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017, ώρα 09.30΄ π.μ., με θέματα :
1. Διοικητικός Απολογισμός και Θέσεις του 32ου Συνεδρίου.
2. Οικονομικός Απολογισμός (από 1/1/16 μέχρι 31/12/16).
3. Προϋπολογισμός έτους 2017
4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
5. Ψηφίσματα – Ψηφοφορίες.
6. Αρχαιρεσίες για ανάδειξη 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής.

7. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου 11μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, 3μελούς Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπου για το Συνέδριο της Γ. Σ. Ε. Ε.

Όλα τα σωματεία πρέπει να τακτοποιηθούν οικονομικά, προκειμένου να νομιμοποιηθούν οι αντιπρόσωποί τους και να πάρουν μέρος στο Συνέδριο.

Οι υποψηφιότητες για Εφορευτική Επιτροπή, Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή και Αντιπροσώπου στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 14.00΄ στο Δ.Σ. του Κέντρου. Πέραν αυτής της ημερομηνίας και ώρας καμία αίτηση δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Αιτήσεις υποψηφιότητας και κοινή δήλωση αν πρόκειται για συνδυασμό μπορούν να προμηθεύονται οι αντιπρόσωποι καθημερινά από το Εργατικό Κέντρο τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι συνάδελφοι - σσες, αντιπρόσωποι θα πρέπει απαραίτητα να έχουν μαζί τους την Αστυνομική Ταυτότητα και το Βιβλιάριο Ασθενείας για να μπορέσουν να ψηφίσουν.