26 Ιαν 2017

Απάντηση του Δήμου Σάμου στη παράταξη "Δράση Ενότητα Προοπτική"

Εικόνα αρχείου 
Με αφορμή το από 23/01/2017 Δελτίο Τύπου της Δημοτικής Παράταξης «ΔΡΑΣΗ – ΕΝΟΤΗΤΑ –ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» και στα πλαίσια της αληθούς και υπεύθυνης ενημέρωσης των πολιτών, ο Δήμος Σάμου θα ήθελε να επισημάνει τα ακόλουθα :

1. Από την ανάληψη των καθηκόντων της νυν Δημοτικής Αρχής, τα απορρίμματα της Δυτικής Σάμου μεταφέρονται με ειδικό όχημα στις εγκαταστάσεις της Ο.Ε.Δ.Α. Σάμου, η οποία αποτελεί την μοναδική λειτουργούσα από τον Δήμο Σάμου εγκατάσταση στο νησί της Σάμου.
Η μεταφορά των απορριμμάτων της Δυτικής Σάμου γίνεται έξι ημέρες την εβδομάδα και τόσο η μεταφορά όσο και ο όγκος των απορριμμάτων πιστοποιείται από τα τηρούμενα ζυγολόγια του Ο.Ε.Δ.Α.
Ο λόγος για τον οποίο το νησί δεν διαθέτει παρόμοια εγκατάσταση στην Δυτική Σάμο, είναι γνωστός σε όλους τους δημότες, ειδικά αυτούς της Δυτικής Σάμου και αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης τόσο από τις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές της χώρας, όσο και από τις αντίστοιχες υπηρεσίες – αρχές της Ε.Ε.

2. Μετά λύπης μας διαπιστώνουμε ότι ο συντάξας το συγκεκριμένο δελτίο τύπου είτε τελεί υπό σύγχυση, είτε στερείται της δυνατότητας να κατανοήσει θέματα που επανειλημμένα έχουν συζητηθεί εκτενώς στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Η παρούσα Δημοτική Αρχή, πέραν της ευαισθησίας για περιβαλλοντικά θέματα, που διαθέτει, έχει πλήρως κατανοήσει και ενστερνιστεί την σοβαρότητα των επιπτώσεων της ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος. Συνεπώς δεν υπάρχει καμία ανάγκη για συγγραφή κειμένων επιπέδου μαθητών υποχρεωτικής εκπαίδευσης για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και για τις συνέπειες περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Πέραν τούτου, η παρούσα Δημοτική Αρχή, από την ανάληψη των καθηκόντων της, διείδε, στην ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, την δυνατότητα περαιτέρω προβολής της Σάμου και τόνωσης της τουριστικής της ελκυστικότητας και για τον λόγο αυτό διακήρυξε ως στρατηγικό της στόχο την ανακήρυξη της Σάμου ως νησί μηδενικών αποβλήτων.
Πρέπει να καταστεί σαφές ότι άλλο πράγμα είναι ο στόχος της επίτευξης μηδενικών αποβλήτων, και άλλο πράγμα είναι η κατάκτηση του χαρακτηρισμού «πράσινο νησί» το οποίο αναγράφεται στο κείμενο του δελτίου τύπου. 

Η έννοια «νησί μηδενικών αποβλήτων» αναφέρεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης στερεών αποβλήτων με την ελάχιστη επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος, μέσω της ανάπτυξης διαφόρων ρευμάτων ανακύκλωσης.
Η έννοια «πράσινο νησί» αναφέρεται σε δράσεις που αποσκοπούν στην κάλυψη ενεργειακών αναγκών ενός νησιού με την αξιοποίηση είτε ανανεώσιμων είτε φιλικών προς το περιβάλλον, πηγών ενέργειας.
Είναι συναφείς και αν θέλετε συμπληρωματικές έννοιες και καλό θα ήταν να μπορέσουμε να τις κατακτήσουμε, αλλά αφορούν εντελώς διαφορετικές πηγές ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος.

3. Η Δράση Ενότητα Προοπτική θα πρέπει να εξηγήσει στους πολίτες τι ακριβώς πρεσβεύει :
· αφενός κατηγορεί την Δημοτική Αρχή ότι δεν έχει κάνει τίποτε προς την κατεύθυνση της επίτευξης του στόχου των μηδενικών αποβλήτων, παρά μόνο «… σχέδια για κάποιες μελέτες, με αμοιβή συγκεκριμένων ποσών σε δημοτικό συμβούλιο…»
· αφετέρου ότι δεν διαθέτει την βούληση «…. να λυθούν σοβαρά προβλήματα του τόπου, όπως αυτό των απορριμμάτων», το οποίο προφανώς, αφού το διαχειρίστηκαν, εν συνεχεία το κληροδότησαν στην σημερινή Δημοτική Αρχή.
Τελικά, τι ισχύει; Κάνει ή δεν κάνει κάτι η Δημοτική Αρχή για την προστασία του περιβάλλοντος;
Σε κάθε περίπτωση, οι Σαμιώτες περιμένουν μεγαλύτερη υπευθυνότητα από αυτούς οι οποίοι διετέλεσαν προβεβλημένα στελέχη της προηγούμενης δημοτικής αρχής και διαχειρίστηκαν τις τύχες του τόπου, με τα όποια αποτελέσματα.

4. Όπως ανεφέρθη και παραπάνω, «το νησί μηδενικών αποβλήτων» αποτελεί ένα στρατηγικό στόχο, τον οποίο η Δημοτική Αρχή υπηρετεί πιστά, συγκροτημένα και επίμονα.
Ήδη ολοκληρώθηκε το σχετικό masterplan, στο οποίο γίνεται περιγραφή μιας σειράς δράσεων, προς την επίτευξη του στόχου και οι οποίες ενσωματώθηκαν στο ήδη εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Βορείου Αιγαίου. Ο σχεδιασμός, δε, για το νησί μας θεωρήθηκε ως απόλυτα ανταποκρινόμενος στον εθνικό σχεδιασμό.
Για την πληρέστερη ενημέρωση των δημοτών αλλά και για την ενίσχυση της μνήμης των εμπειρότατων Δημοτικών Συμβούλων της Δημοτικής Παράταξης, Δράση – Ενότητα – Προοπτική, υπενθυμίζουμε ότι:
§ κατά την συζήτηση τόσο του Τεχνικού Προγράμματος, όσο και αυτή του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, (επί του οποίου μάλιστα η Δράση – Ενότητα – Προοπτική εξέδωσε δελτίο τύπου, αφού υποθέτουμε μελέτησε σοβαρά τα σχετικά έντυπα), περιλαμβάνεται και έχει εγγραφεί πίστωση 88.000,00 €, για την δημιουργία δύο Πράσινων Σημείων στη Σάμο, ενώ έχει προβλεφθεί ξεχωριστή πίστωση ύψους 25.000,00 € για την απόκτηση γης. Αποδεικνύεται δηλαδή η βούληση και η ευαισθητοποίηση της Δημοτικής Αρχής η οποία διέθεσε μεγάλο μέρος των ελάχιστων κρατικών πιστώσεων (ΣΑΤΑ) που έχει να διαχειριστεί και προέταξε περιβαλλοντικά θέματα, παραμένοντας πιστή στις αρχές της.
§ σε συνεργασία με την ¨Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε¨, ενεργοποιήθηκε, εκ νέου, το Ρεύμα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συσκευών και Λαμπτήρων.
§ Παράλληλα, έχει υποβληθεί αίτημα για την παροχή Κωδώνων Συλλογής Γυαλιού, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένες επιχειρήσεις της Σάμου, ενώ τον Φεβρουάριο αναμένεται κλιμάκιο της Ε.Ε.Α. προκειμένου να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα των Μπλε Κάδων με Κίτρινο Καπάκι (αφορά στη διαχείριση χαρτιού), καθώς και το πρόγραμμα των Μπλε Κάδων με Κόκκινο Καπάκι, (αφορά στη διαχείριση αλουμινίου, πλαστικού και οικιακού γυαλιού).
§ με σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου υποβλήθηκε στο ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ, στα πλαίσια της πρόσκλησης με Α/Α ΟΠΣ 1465, πρόταση για την ένταξη της Πράξης «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων στον Δήμο Σάμου», προϋπολογισμού 2.868.626,34 €.
§ αναμένονται σχετικές προκηρύξεις του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου για την υποβολή προτάσεων για οικιακή κομποστοποίηση, (καφέ κάδοι),πιλοτικές εφαρμογές της καφέ σακούλας με μετρήσεις και εξαγωγές στατιστικών στοιχείων σε επιχειρήσεις και οικισμούς, δημιουργία πράσινων σημείων καθώς και για τις λοιπές δράσεις που προβλέπονται από το masterplan.
§ Όλες οι παραπάνω ήδη υποβληθείσες ή ώριμες προς υποβολή προτάσεις συνοδεύονται από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης οι οποίες απευθύνονται στο σύνολο της κοινωνίας με εξειδικευμένα προγράμματα στα σχολεία.
§ τέλος, να υπενθυμίσουμε στην Δράση – Ενότητα – Προοπτική ότι η νυν Δημοτική Αρχή κλήθηκε να υλοποιήσει κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή την δράση που είχε ενταχθεί από το 2012 στο INTERREG και αφορούσε την παραγωγή βιομάζας για θέρμανση δημοσίων κτιρίων.
Για το έργο αυτό, το μόνο το οποίο είχε γίνει ήταν η συμβασιοποίηση του υποέργου του τεχνικού συμβούλου, της δημοσιότητας και της ευαισθητοποίησης, ενώ τα τμήματα που αφορούσαν στην υποδομή, δηλαδή την μονάδα πελλετοποίησης, την προμήθεια καυστήρα και την αξιολόγηση είχαν αφεθεί κυριολεκτικά στην τύχη τους, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει με απένταξη συνολικά το έργο.
Προφανώς, οι προτεραιότητες του τότε Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου ΟΤΑ Δήμων Βαθέος – Πυθαγορείου ήταν διαφορετικές. Δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις ή δεξιότητες και ο οποιοσδήποτε καταλαβαίνει ότι η ορθολογική διαχείριση ενός προγράμματος επιβάλλει πρώτα την υλοποίηση της υποδομής ενός έργου και εν συνεχεία την συμβασιοποίηση δαπανών για την διαφήμισή του και ότι σε κάθε περίπτωση δεν αφήνουμε επί δύο χρόνια την υποδομή στην τύχη της.
5. Από τα ανωτέρω γίνεται φανερό ότι η νυν Δημοτική Αρχή και πρόγραμμα έχει και βούληση έχει και σχεδιασμό έχει για την υλοποίηση του στρατηγικού στόχου της επίτευξης του στόχου μηδενικών αποβλήτων, το οποίο αποδεικνύει έμπρακτα και όχι με ευχολόγια .
Καλό θα ήταν η Δράση – Ενότητα – Προοπτική, να δημοσιοποιήσει τα πεπραγμένα της στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος ώστε να τα γνωρίσουμε και εμείς αλλά πολύ περισσότερο οι συμπατριώτες μας. Θα ήταν χρήσιμο για να αρθεί και η εντύπωση που έχει δημιουργηθεί ότι το κύριο αποτέλεσμα το πεπραγμένων της σε αυτόν το πολύ σημαντικό τομέα ήταν η επιβολή διοικητικών προστίμων, από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, την οποία σήμερα με τόση ευκολία επικαλείται.
Ίσως είναι σκόπιμο να ζητήσει να ενημερωθεί, είτε από τις Υπηρεσίες του Δήμου, είτε από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, τόσο για τον αριθμό, όσο και για το ύψος των προστίμων, που η συγκεκριμένη Υπηρεσία επέβαλε στον Δήμο Σάμο, για πράξεις και παραλείψεις της στο διάστημα που διαχειρίστηκε τα του Δήμου.

6. Αντιπαρερχόμαστε τα περί αφερεγγυότητας του δημάρχου και της δημοτικής αρχής, καθώς και άλλες παρόμοιες εκφράσεις, γιατί πιστεύουμε ότι στις σημερινές ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, ο τόπος δεν έχει ανάγκη ανούσιες αντιπαραθέσεις που αποπροσανατολίζουν, αλλά αντιθέτως έχει την ανάγκη δημιουργίας συνεργειών και κοινού μετώπου προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πραγματικές προκλήσεις που έχει μπροστά του το νησί και οι κάτοικοί του.

Σε κάθε περίπτωση, και επειδή όλοι είμαστε γνωστοί στην τοπική μας κοινωνία και κανείς δεν προήλθε από παρθενογέννηση, θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε τους Συμβούλους της Δράσης – Ενότητας – Προοπτικής, ότι η νυν Δημοτική Αρχή δεν λειτουργεί καμία παράνομη χωματερή και ότι ο Δήμος Σάμου δεν εναποθέτει απορρίμματα σε κανένα χώρο, πέραν αυτού της Ο.Ε.Δ.Α.
Διερωτόμαστε αν η «ΔΡΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» μπορεί να παράσχει αντίστοιχη διαβεβαίωση για τον χρόνο της θητείας της.
Όσο, δε αφορά στο θέμα της απαξίωσης της Δημοτικής Παράταξης, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε ότι αυτή προέρχεται πρωτίστως από την συμπεριφορά των στελεχών που την απαρτίζουν και στην περίπτωση της Δράσης – Ενότητας – Προοπτικής, η οποία έχει διαχειριστεί τις τύχες του τόπου, στο πολύ πρόσφατο παρελθόν, από την αναντιστοιχία μεταξύ έργων και μετέπειτα διακηρυσσομένων λόγων και θέσεων.
Η Δημοτική Αρχή πάντα λαμβάνει υπόψη με προσοχή τις απόψεις, τις ιδέες και τις προτάσεις της παράταξης «ΔΡΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» και προσπαθεί να αξιοποιεί όσες θεωρεί χρήσιμές και ωφέλιμες.

Με αφορμή δε το θέμα που προέκυψε, και δεδομένου ότι ο Δήμος Σάμου δεν έχει τα μέσα να επιτηρήσει όλες τις εκτάσεις, ειδικά δε αυτές που δεν ανήκουν στην κυριότητά του, καλεί τους δημότες να συμβάλλουν ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος, αποφεύγοντας την απόρριψη αποβλήτων σε χώρους μη προς τούτο αδειοδοτημένους.
Η προστασία του περιβάλλοντος απαιτεί συλλογική, ενεργή και συνειδητή προσπάθεια από όλους τους κατοίκους του νησιού.
Η υλοποίηση των προγραμματισμένων έργων πιστεύουμε ότι θα δώσει περαιτέρω ώθηση στην ευαισθητοποίηση όλου του πληθυσμού σχετικά με την ανάγκη προστασίας τόσο του φυσικού όσο και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Εκ του Δήμου Σάμου