16 Ιαν 2017

Νέα Διοίκηση στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου, Πρόεδρος ο Ευστράτιος Μανωλακέλλης

Η σύνθεση της νέας Διοίκησης του Περιφερειακού Τμήματος Βορειοανατολικού Αιγαίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας μετά την ειδική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τμήματος το Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2016, έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Μανωλακέλλης Ευστράτιος, Πολιτικός Μηχανικός, ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Αντιπρόεδρος: Πολίτης Μιχαήλ, Πολιτικός Μηχανικός, ΧΙΩΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ.

Γενικός Γραμματέας: Βατούσης Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός, ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ.


Μέλη:

ØΑντωνίου Σταύρος, Πολιτικός Μηχανικός, ΧΙΩΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ.

ØΒαλατσός Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΑΜΟΥ - ΙΚΑΡΙΑΣ.

ØΔεληογλάνης Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός, Δ.Κ.Μ. & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ.

ØΣαραντινού Αγγελική, Πολιτικός Μηχανικός, Δ.Κ.Μ. & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ.

ØΣταμούλας Αριστοτέλης, Πολιτικός Μηχανικός, Δ.Κ.Μ. & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ.

ØΧριστόφας Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχανικός, ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Β.Α. ΑΙΓΑΙΟΥ.

Στο Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ- Τμήμα ΒΑ Αιγαίου εξελέγησαν οι:

ØΠρόεδρος: Κρητικόπουλος Φώτιος, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ØΑντιπρόεδρος: Γιαλούρης Γεώργιος, Πολιτικό Μηχανικός, Δ.Κ.Μ. & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ.

ØΓενικός Γραμματέας: Στεφανής Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός, Δ.Κ.Μ. & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ.