30 Ιαν 2017

Εκπαίδευση "Πουλιών"στο ΣΕΟ Τ.Τ.

Την Κυριακη 29 Ιανουαρίου 2017 έγινε η Εκπαίδευση 1ων - 2ων στην Εστία του Τ.Τ. Βαθέως.

Τα Πουλιά των δύο Τοπικών Τμημάτων μέσα άπω πολλά παιχνίδια γνώρισαν τον ρόλο τους,συνεργάστηκαν και τελικά κατάφεραν να κρατήσουν Κίτρινη την μαγική πολιτεία και τα παιχνίδια που γνώρισαν.
Δείτε περισσότερα εδώ στο ΣΕΟ ΤΤ Καρλοβασίων Σάμος