30 Ιαν 2017

Έγκριση Σχεδίου Όρων Δόμησης - Χρήσεων Γης Λιμένα Πυθαγορείου

Τα μέλη της Συνεργασίας Μηχανικών Σάμου - Ικαρίας, στα πλαίσια των προγραμματικών θέσεων της παράταξης, ειδικά στο επίπεδο ενημέρωσης των συναδέλφων μηχανικών και των συμπολιτών μας, θα θέλαμε να αναφέρουμε τα κάτωθι:
Βάσει της κείμενης νομοθεσίας (Ν.3852/10) οι Δήμοι και οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης οφείλουν να παρουσιάζουν σε δημόσια διαβούλευση τεχνικά προγράμματα, θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας, κανονιστικές αποφάσεις και πολλά άλλα ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος.
Για τους σκοπούς της διαβούλευσης συγκροτείται η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης με πρόεδρο τον Δήμαρχο, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι, επιστημονικών συλλόγων, φορέων, οργανώσεων, κλπ. οι οποίοι διατυπώνουν παρατηρήσεις, προτάσεις και γενικά γνωμοδοτούν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν στο παρελθόν από την Ν.Ε. του ΤΕΕ Σάμου η Δημοτική Αρχή δεν έχει ορίσει εκπρόσωπο του ΤΕΕ στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευση. Υπενθυμίζουμε πως το ΤΕΕ είναι ο κατεξοχήν αρμόδιος επιστημονικός φορέας για τη γνωμοδότηση τεχνικών θεμάτων της πολιτείας. Έτσι απαξιώνεται το ΤΕΕ, η Δημόσια Διαβούλευση και η ενημέρωση των πολιτών πάνω σε σοβαρά ζητήματα που αφορούν το νησί μας.

Σχετικά με το 12ο Θέμα της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου (31/01/2017), δεν έχει γίνει καμία δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη Μελέτη του Σχεδίου Όρων Δόμησης & Χρήσεων Γης Λιμένα Πυθαγορείου, όπως ακριβώς ορίζει ο Νόμος "Καλλικράτη" (3852/10).


Επιπλέον με πρόσφατη αίτηση του το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σάμου προσκόμισε προς έγκριση στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Π. Ε. Σάμου, μελέτη για ενιαίου τύπου πέργκολα για την αντικατάσταση αυθαίρετων κατασκευών στη χερσαία ζώνη (παραλιακή) του Πυθαγορείου. Ούτε και αυτή η μελέτη δεν παρουσιάστηκε σε δημόσια διαβούλευση και ποτέ δεν ζητήθηκε η συνδρομή του ΤΕΕ. Το θέμα είναι σοβαρό καθώς αφορά τους καταστηματάρχες του Πυθαγόρειου πρωτίστως αλλά και εμμέσως όλους τους Σαμιώτες λόγω της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς μας.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Ν. 1427/2011 είναι υποχρέωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να προχωρά σε διαγωνισμούς ιδεών και μελετών για κάθε έργο που έχει ευρύτερη κοινωνική, αρχιτεκτονική, πολεοδομική και περιβαλλοντική σημασία και λειτουργία και ειδικότερα για δημόσιους, κοινόχρηστους χώρους όπως πλατείες, πεζόδρομους, πάρκα, παραλιακές περιοχές, κλπ.

Πρόσφατα είδαμε την εγκατάσταση περιπτέρου σε χρόνο πρασίνου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένος Βαθέως. Με ποιες διαδικασίες αποφασίσθηκε αυτή η ατυχής παρέμβαση αλλαγής χρήσης.

Άποψη μας είναι ότι τέτοιου τύπου αδιαφανείς διαδικασίες απαξιώνουν τα Θεσμικά Όργανα της Πολιτείας και έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικές αστοχίες και λάθη. Αναιρούν την δυνατότητα ενημέρωσης και έκφρασης των πολιτών αλλά και του επιστημονικού δυναμικού μας.


Προτείνουμε τα εξής :


· Την ουσιαστική λειτουργία του θεσμού της Δημόσιας Διαβούλευσης, η οποία σαφώς δεν εξαντλείται με τη λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.


 Τη συμμετοχή εκπροσώπου του ΤΕΕ στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.

· Τη Δημόσια Διαβούλευση για τα προαναφερθέντα σημαντικά θέματα:

α. Μελέτη του Σχεδίου Όρων Δόμησης & Χρήσεων Γης Λιμένα Πυθαγορείου

β. Μελέτη ενιαίου τύπου πέργκολας για τη χερσαία ζώνη λιμένα Πυθαγορείου

γ. Τοποθέτηση περιπτέρου σε χρόνο πρασίνου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένος Βαθέως Σάμου.

δ. Να συζητηθούν / τεθούν οι όροι για αρχιτεκτονικό διαγωνισμό όπου απαιτείται βάσει της νομοθεσίας.


 Ο εκπρόσωπος της Παράταξης
    
       ΒΑΛΑΤΣΟΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός