26 Ιαν 2017

Εκπόνηση μελέτης απο την ΠΕ Σάμου για αντικατάσταση των κιγκλιδωμάτων της γέφυρας στην εκβολή του Κερκήτειου χειμάρρου στον παραλιακό δρόμο του Καρλοβάσου.

Στο πλαίσιο της συντήρησης του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου είχε αποφασιστεί η αντικατάσταση των κιγκλιδωμάτων της γέφυρας στην εκβολή του Κερκήτειου χειμάρρου στον παραλιακό δρόμο του Καρλοβάσου.

Κατά την αυτοψία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Σάμου διαπιστώθηκε η ανάγκη παρέμβασης για τη συντήρηση-επισκευή επιμέρους θέσεων της γέφυρας, όπου εντοπίστηκαν φθορές από διάβρωση.

Για την αντιμετώπιση αναγκών ενίσχυσης της κατασκευής για την αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων εξαιτίας των διαβρώσεων ζητήθηκε η γνώμη ειδικού στατικού επιστήμονα, ο οποίος κλήθηκε από την Αθήνα και ήδη έχει δρομολογηθεί η εκπόνηση σχετικής μελέτης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.
Η ΠΕ Σάμου, αμέσως μετά θα προχωρήσει στη χρηματοδότηση και κατασκευή του αναγκαίου έργου από το τεχνικό της πρόγραμμα.