19 Ιαν 2017

Το Χαμόγελο του Παιδιού» για τα δικαιώματα των παιδιών μεταναστών και προσφύγων

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τα Εξαφανισμένα Παιδιά Missing Children Europe και του Διοικητικού της Συμβουλίου συμμετέχει στη μεγάλη διαδικτυακή εκστρατεία «Μιλώντας για όλα όσα δεν μπορούν να ειπωθούν: Ένα αόρατο φαινόμενο: 10.000 παιδιά πρόσφυγες έχουν εξαφανιστεί στην Ευρώπη» καλώντας σε δράση όλους τους αρμόδιους Υπουργούς της Ευρώπης για τα δικαιώματα των παιδιών μεταναστών και προσφύγων.
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» καλεί τον υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής κον Ιωάννη Μουζάλα να θέσει στις προτεραιότητες της πολιτικής την προστασία και την ασφάλεια των παιδιών μεταναστών και προσφύγων και να μεταφέρει τις εκκλήσεις και προτάσεις του οργανισμού στην Άτυπη Συνάντηση των Υπουργών Δικαιοσύνης κι Εσωτερικών Υποθέσεων που θα πραγματοποιηθεί στη Μάλτα στις 26-27 Ιανουαρίου.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ζητά από τον υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής κον Ιωάννη Μουζάλα αλλά και από τους συναδέλφους του αρμόδιους Υπουργούς των άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε να λάβουν δράση ώστε τα παιδιά μετανάστες πρόσφυγες:


- Να βρεθούν στο επίκεντρο ενός έξυπνου ευρωπαϊκού σχεδίου το οποίο θα λαμβάνει σοβαρά υπόψη το βέλτιστο συμφέρον τους

- Να λαμβάνουν μεταχείρισης πρώτης προτεραιότητας σε όλες τις αποφάσεις και πολιτικές μετανάστευσης

- Να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που έχουν, για τους κινδύνους που πιθανά αντιμετωπίσουν και να εμπιστευτούν τα συστήματα παιδικής προστασίας