18 Ιαν 2017

ΠΟΕ-ΟΤΑ: Στάση εργασίας σήμερα στους δήμους

Στάση εργασίας από τις 11:00 έως τη λήξη της βάρδιας έχει προγραμματίσει σήμερα η ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Τα αιτήματα της ΠΟΕ-ΟΤΑ

Η Ομοσπονδία ζητεί:

Yπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας για τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και ειδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας για το μόνιμο προσωπικόνομοθετική ρύθμιση για τη συνέχιση καταβολής δεδουλευμένων των συμβασιούχων που εμπίπτουν σε πρόσφατη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίουκαταβολή του εφάπαξ στους συνταξιούχους δημοτικούς υπαλλήλους από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοτικών Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ)
.

Λήψη προληπτικών μέτρων για την αποτροπή εργατικών ατυχημάτωννομοθετική ρύθμιση που θα καλύπτει εργαζόμενους που είχαν προσληφθεί από τους προσωρινούς πίνακες επιτυχόντων σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.