16 Ιαν 2017

Αίτημα περί χρηματοδότησης έργου περιοχής Ρεματάκι

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού έγγράφου μας, σας υπενθυμίζουμε το κατεπείγον του θέματος για την δημόσια ασφάλεια που αφορά την περιοχή Ρεματάκι της Δημοτικής Κοινότητας Πυθαγορείου όπου είχαν παρατηρηθεί κατά καιρούς αστάθειες και καταπτώσεις βραχωδών τεμαχών σε μήκος 160 μέτρα περίπου επί της οδού η οποία οδηγεί παραλιακά στην Μαρίνα Πυθαγορείου.

Στην περιοχή αυτή υπάρχουν καταστήματα και κατοικίες. Στις 9/1/2017 πραγματοποιήθηκαν μεγάλες κατολισθήσεις οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να καταστραφούν τρία αυτοκίνητα και να κινδυνέψουν οι οδηγοί τους.


Ο Δήμος Σάμου για την αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος, από το 2016 έχει εκπονήσει μελέτη με τίτλο << ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ (ΘΕΣΗ ΡΕΜΑΤΑΚΙ) ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΥ >> προϋπολογισμού 584.250,00 και αφορά έργα Σταθεροποίησης - Ενίσχυσης Πρανών.


Η συγκεκριμένη μελέτη έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού (Α.Π ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ46/134172/81783/5622/1557) μετά την σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου όπως αυτή διατυπώθηκε στην υπ' αριθ. 23/21.06.2016 Συνεδρία του.

Παρακαλούμε για τις κατεπείγον ενέργειές σας για τη χρηματοδότηση του παραπάνω έργου.