7 Φεβ 2017

Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ποσού για την Διαρρύθμιση - Επισκευή Κτηρίου Τελωνειακού Έλεγχου Καρλοβάσου

Εγκρίθηκε η δαπάνη ύψους 15.000,00 ευρώ από το Λιμενικό Ταμείο Σάμου για την διαρρύθμιση και την επισκευή του κτηρίου τελωνιακού έλεγχου  Καρλοβάσου .

Η απόφαση έχει ως εξής:


Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους € ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡ ( 15.000,00 ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογιμού εξόδων με ΚΑΕ 10.7323.0009 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017για την ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΜΑΥΡΑΤΖΩΤΗΣ

newportkarlovassi.blogspot.g