23 Φεβ 2017

Ανακοίνωση για υποβολή αίτησης - δήλωσης συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις 2017

Από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι:
Όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, όλοι οι υποψήφιοι ( μαθητές και απόφοιτοι παλαιοτέρων ετών ) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2017 Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση – Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές. 

Η προθεσμία ορίζεται από την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου ως και την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση. Μετά την υποβολή της δεν τροποποιείται ούτε διορθώνεται.

Ο υποψήφιος μπορεί να προμηθεύεται την Αίτηση – Δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή του είτε από το διαδίκτυο, είτε από το Λύκειό του. Στη συνέχεια θα συμπληρώνει την Αίτηση - Δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και θα προσέρχεται στο Λύκειό του, για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της. Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, αναρτώνται τα κατά περίπτωση υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης και οι σχετικές εγκύκλιοι που περιγράφουν πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφοιτος). Επίσης, ήδη στα Λύκεια υπάρχουν οι σχετικές εγκύκλιοι με τα αντίστοιχα υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης.

Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι ως άνω μαθητές και απόφοιτοι (υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση, πρέπει ως τις 2 Μαρτίου να υποβάλουν και σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Λύκειό τους. 

Για περισσότερες υπεύθυνες πληροφορίες οι μαθητές μπορούν να απευθύνονται στα Λύκειά τους, ενώ οι λοιποί υποψήφιοι στο πλησιέστερο Λύκειο ή στη ΔΙΔΕ Σάμου στο τηλ. 22730-21349 & 21350.

Οι σχετικές εγκύκλιοι είναι αναρτημένες στους πίνακες ανακοινώσεων των Λυκείων και της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου.