28 Φεβ 2017

Παράταση προθεσμίας υποβολής Αίτησης - Δήλωσης για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2017

Από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε η παράταση της προθεσμίας για την υποβολή Αίτησης –Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Η προθεσμία για την υποβολή της εν λόγω Αίτησης – Δήλωσης παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017
Επιπρόσθετα οι υποψήφιοι παλαιότερων ετών, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις, θα πρέπει για τη δική τους διευκόλυνση να προσκομίσουν τη Βεβαίωση Πρόσβασης ή Βεβαίωση Συμμετοχής στην οποία αναγράφεται ο κωδικός αριθμός υποψηφίου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι μαθητές μπορούν να απευθύνονται στα Λύκειά τους, ενώ οι λοιποί υποψήφιοι στο πλησιέστερο Λύκειο ή στη ΔΙΔΕ Σάμου στο τηλ. 22730-21349 & 21350.