24 Φεβ 2017

Προσλήψεις ατόμων στο Δήμο Σάμου

Ανακοινώνεται η πρόσληψη για την υλοποίηση της Πράξης «∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Σάµου». , µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 2 ατόµωνΕιδικότητες:ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ∆Ε ∆ιοικητικού. Επιπλέον η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 3 ατόµων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Σάµου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.

Ειδικότητες:

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

ΠΕ Ψυχολόγων

ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού