2 Φεβ 2017

Ενημέρωση για το δημοτικό συμβούλιο Σάμου

Κατά την τελευταία, σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, συζητήθηκαν 25 θέματα που περιλαμβάνονταν στην ημερήσια διάταξη, καθώς και επίκαιρα θέματα, όπως η ανάγκη τροποποίησης του Νόμου για την απονομή ασύλου και ειδικότερα η ανάγκη συντόμευσης των χρονικών διαστημάτων που προβλέπονται σε αυτόν.
Επίσης, ο κος Δήμαρχος ενημέρωσε το Σώμα σχετικά με:

· τις ενέργειες της ομάδας των πέντε Δημάρχων, Λέσβου, Χίου, Κω, Λέρου και Σάμου και ειδικότερα την επίσκεψή τους στο Μέγαρο Μαξίμου όπου έλαβε χώρα συνάντηση με την παρουσία του Πρωθυπουργού, σχετικά με την αντιμετώπιση των συνεπειών του προσφυγικού – μεταναστευτικού ζητήματος
· την επίσκεψη του Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για θέματα Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, Δημήτρη Αβραμόπουλου στη Μυτιλήνη, κατά την οποία τον συνόδευσε ο Δήμαρχος Σάμου, με την ιδιότητά του τόσο ως Δημάρχου Σάμου αλλά και ως Αντιπροέδρου του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης
· την συνάντηση του Δημάρχου με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ως εκπροσώπου της ομάδας των πέντε Δημάρχων, κατά την οποία τέθηκαν θέματα που σχετίζονται με το προσφυγικό – μεταναστευτικό ζήτημα και διαπιστώθηκε ότι η Προεδρεία της Δημοκρατίας παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ευαισθησία τις εξελίξεις
· τις προγραμματισμένες συναντήσεις των πέντε Δημάρχων με τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκειμένου να τους ενημερώσουν σχετικά με τα θέματα του προσφυγικού – μεταναστευτικού ζητήματος.

Από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης το 25% αφορούσε διεθνείς συνεργασίες του Δήμου Σάμου εντασσόμενες στον στόχο της Δημοτικής Αρχής για εξωστρέφεια και ενδυνάμωση του διεθνούς προφίλ του Δήμου, μέσω του οποίου διασφαλίζεται η προβολή του νησιού.
Ειδικότερα αποφασίστηκε:
§ Η υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με τον Δήμο του Κρότωνα,
§ Η υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με τον Δήμο του Γκρέϊσβαλντ
§ Η παραχώρηση δύο ομοιωμάτων της «ΣΑΜΑΙΝΑ», στο Μουσείο Ηρακλειδών, προκειμένου να εκτεθούν στο Πεκίνο, στα πλαίσια των εκδηλώσεων «2017 - Έτος Φιλίας Ελλάδας-Κίνας» και ειδικότερα της Έκθεσης «ΕΥΡΗΚΑ. Επιστήμη, Τέχνη και Τεχνολογία των Αρχαίων Ελλήνων», σε συνεργασία με την Εταιρεία Μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας.
§ Η υποβολή πρότασης στο INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020 με τίτλο «Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου - Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού». Στο εταιρικό σχήμα για την υλοποίηση της προτεινόμενης Δράσης, συμμετέχουν :
- Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
- Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων
- Ο Δήμος Σάμου
- Η Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
- Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ωκεανογραφικό Κέντρο
- Το Τμήμα Αρχσιοτήτων Κύπρου
- Το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών
Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός δικτύου καταδυτικών διαδρομών σε θαλάσσιες περιοχές, ως εργαλείου για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τη διατήρηση της φυσικής και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, την ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού, ιδιαίτερα του καταδυτικού, εμπλουτίζοντας και διαφοροποιώντας τις παρεχόμενες τουριστικές υπηρεσίες.

Επιπρόσθετα το έργο προβλέπει την χαρτογράφηση και εξέταση της δυνατότητας κήρυξης Ενάλιων Επισκέψιμων Αρχαιολογικών Χώρων σε περιοχές οι οποίες οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλο πολιτισμικό ενδιαφέρον όπως η Λέρος και οι Φούρνοι.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τον Δήμο Σάμου στην πράξη είναι της τάξης των 400.000,00 €
§ Η υποβολή πρότασης στο INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020 με τίτλο «Στρατηγική Διασυνοριακή Συνεργασία & Κεφαλαιοποίηση Κοινής προσέγγισης για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια», προϋπολογισμού 325.348,93€.

Στόχος είναι η σταδιακή μετατροπή του Δημαρχιακού Μεγάρου, ως επιδεικτικό πρότυπο κτίριο Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης, σύμφωνα με τις επιταγές των ευρωπαϊκών και εθνικών στόχων για το 2020. Το εταιρικό σχήμα για την υλοποίηση του έργου, αποτελείται από :

- Την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας

- Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

- Η Περιφέρεια Κρήτης

- Ο Δήμος Σάμου

- Ο Δήμος Θήρας

- Ο Δήμος Κω

- Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του έργου:

• Θα αντικατασταθούν τα κουφώματα του κτηρίου με καινούργια ίδιας εξωτερικής όψης διπλών υαλοπινάκων ώστε να βελτιωθεί η θερμική συμπεριφορά του κελύφους του κτηρίου άλλα και να διατηρηθεί και ο μνημειακός του χαρακτήρας.

• Θα πραγματοποιηθεί αποξήλωση της παλιάς ψυκτικής μονάδας του κτηρίου και θα εγκατασταθεί στη θέση της αντλία θερμότητας και σώματα στοιχείου/ανεμιστήρα

• Θα πραγματοποιηθεί αντικατάσταση των υπαρχόντων συστημάτων φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED
§ Η υποβολή πρότασης στο INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020 με τίτλο «Βιώσιμος Διάδρομος Πολιτισμού – ΠΡΟΣΕΓΓΙ-ΖΩ», συνολικού προϋπολογισμού 3.498.736,00 €.
Το εταιρικό σχήμα για την υλοποίηση της Δράσης, αποτελείται από:
- Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κύπρου
- Ο ∆ήµος Λευκωσίας
- Ο ∆ήµος Έγκωµης
- Το Πανεπιστήµιο Κύπρου
- Ο ∆ήµος Ηρακλείου
- Ο ∆ήµος Ρεθύµνης
- Ο ∆ήµος Σάµου
- Το Πολυτεχνείο Κρήτης
Στο πλαίσιο του έργου θα δηµιουργηθούν ενεργειακοί κόµβοι, δηλαδή σηµεία όπου θα γίνεται συσσώρευση ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, όπως είναι η ηλιακή και η αιολική και χρήση της ενέργειας αυτής για την φόρτιση «έξυπνων» ηλεκτρικών ποδηλάτων που θα παρέχονται στους επισκέπτες και τους πολίτες για την µετακίνησή τους στα σηµεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος που θα ενταχθούν στο δίκτυο αντίστοιχων τοποθεσιών και διαδροµών. Τα ηλεκτρικά ποδήλατα θα χρησιµοποιούν τόσο την ενέργεια που θα παράγεται στους κόµβους και θα αποθηκεύεται στις µπαταρίες τους, όσο και την ενέργεια που θα παράγεται από τους χρήστες κατά την κίνηση τους.


Τέλος, εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης, προϋπολογισμού 40.000,00 € για την υλοποίηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Πρόκειται για ένα στρατηγικό σχεδιασμό με στόχο να γίνει η πόλη πιο ανθρώπινη, ζωντανή και παραγωγική που θα παρουσιάζει μια ριζικά διαφορετική εικόνα, σε σχέση με αυτήν που γνωρίζουμε σήμερα. Η εκπόνησή του για έναν Δήμο αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση κάθε έργου σχετικού με την πολεοδομία, την αστική οδοποιία και την οργάνωση της κυκλοφορίας.
Η προώθηση λοιπόν της Βιώσιμης Κινητικότητας, δηλαδή της μείωσης της κατανάλωσης καυσίμων για τις μετακινήσεις, αποτελεί πρώτιστα πολιτική και περιβαλλοντική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στα πλαίσια του Σ.Β.Α.Κ., θα προδιαγραφούν πολεοδομικές και κυκλοφοριακές πολιτικές για

- τη μείωση των κυκλοφορούντων οχημάτων,

- τον περιορισμό των ταχυτήτων,

- την απόδοση σημαντικότερου ρόλου στο Περπάτημα, στο Ποδήλατο και στη Δημόσια Συγκοινωνία, δηλαδή στους τρεις πυλώνες της Βιώσιμης Κινητικότητας,
- τη δημιουργία νέων δημόσιων χώρων και τη διεύρυνση υφισταμένων μέσω περιμετρικών σε αυτούς πεζοδρομήσεων.