2 Φεβ 2017

Ανακοίνωση για τις Ειδικές Εισαγωγικές Εξετάσεις Ελλήνων του Εξωτερικού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ανακοίνωση για τις Ειδικές Εισαγωγικές Εξετάσεις Ελλήνων του Εξωτερικού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.Στην Υ.Α. Φ. 151/20049/Β6/20-02-2007 του Υπουργείου Παιδείας ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα ποσοστά θέσεων, τα δικαιολογητικά, ο χρόνος και ο τόπος υποβολής τους, οι σχολές και τα τμήματα και γενικότερα όλες οι διαδικασίες πρόσβασης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στις Ειδικές Κατηγορίες οι οποίες είναι οι παρακάτω:
Τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού Απόφοιτοι Ελληνικών Λυκείων.
Τέκνα Ελλήνων Υπαλλήλων αποσπασμένων σε Ελληνικές Δημόσιες υπηρεσίες στο Εξωτερικό ή σε διεθνείς οργανισμούς στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, απόφοιτοι Ελληνικών Λυκείων.
Έλληνες απόφοιτοι ξένων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό.
Αλλοδαποί – αλλογενείς
Απόφοιτοι Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών μελών της Ε.Ε. μη Ελληνικής καταγωγής.
Υπότροφοι αλλογενείς – αλλοδαποί και απόφοιτοι Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών μελών της Ε.Ε., μη Ελληνικής καταγωγής.
Υπότροφοι ομογενείς.
Προερχόμενοι από τη Μουσουλμανική μειονότητα Θράκης.
Πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις. Και
Διακριθέντες στη Βαλκανική ή Διεθνή Ολυμπιάδα μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής ή Χημείας.

Με τη Φ. 151/220830/Α5/23-12-2016 Υ.Α. του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, τροποποιείται η παραπάνω Υ.Α. για τα Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού και τα Επιστημονικά πεδία Πρόσβασης, που αφορούν τις Ειδικές Εισαγωγικές Εξετάσεις Ελλήνων Εξωτερικού έτους 2017.Πληροφορίες στη ΔΙΔΕ Σάμου: 22730-21349