10 Φεβ 2017

Παράταση ολοκλήρωσης του Επικούρειου Πολιτιστικού Κέντρου Σάμου

Η προθεσμία μετατίθεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 με αναθεώρηση λόγω καθυστερήσεων στην εξέλιξη των εργασιών οι οποίες κατά το υπουργείο οφείλονται στην μη δυνατότητα εκτέλεσης ορισμένων εκ των εργασιών του έργου εξαιτίας του γεγονός ότι:
-Δεν έχει εγκριθεί ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών και το 3ο Πρωτόκολλο Κανονισμών τιμών μονάδων νέων εργασιών του έργου
(λόγω μη συγκρότησης του Τεχνικού Συμβουλίου) ο οποίος περιλαμβάνει νέες τιμές εργασιών οι οποίες προέκυψαν λόγω ακριβέστερων επιμετρήσεων και κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια εκτέλεση και λειτουργία του έργου

-Η διέλευση της χειμερινής περιόδου δεν επιτρέπει την εκτέλεση εργασιών στο εξωτερικό τμήμα του κτιρίου και στον περιβάλλοντα χώρο.

Σύμφωνα με το υπουργείο, από τους πιο πάνω λόγους συνάγεται ότι δεν υπάρχει υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας για τις καθυστερήσεις και δεν υφίστανται λόγοι επιβολής ποινικών ρητρών.

http://www.tornosnews.gr