9 Φεβ 2017

Ανακοίνωση για τη συζήτηση-εργασία με θέμα την Εκπαίδευση στη Σάμο

Η κατάθεση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας με τη διαδικασία του Επείγοντος και με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις», καθώς επίσης η συνέχιση της ακρόασης φορέων στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής με θέμα συζήτησης : Αναβάθμιση του Λυκείου-Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
έχουν ως αποτέλεσμα την αναβολή της προγραμματισμένης συζήτησης-εργασίας με τους φορείς εκπαίδευσης στη Σάμο και με άξονα την εκπαίδευση στο νησί.