28 Φεβ 2017

Η δημοτική παράταξη "Ανατροπή" για το Ξενία

Κατά την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου (21/2/2017) ψηφίστηκε να υπογραφεί σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Δήμου Σάμου, ώστε να μεταβιβαστούν αρμοδιότητες του Δήμου Σάμου προς το Υπουργείο, μέσω της ανάθεσης για α) σύνταξη μελετών και β) παροχή βοήθειαςΤεχνικού Συμβούλου υλοποίησης του

έργου«Ανάδειξη του Ξενία Σάμου ως "Κέντρο Επιστήμης, Λόγου και Τέχνης" και "Διαδραστικό Κέντρο Περιβάλλοντος Αιγαίου"».
Οι προβληματισμοί που έθεσε η "Ανατροπή" ήταν οι εξής: 
Γιατί δεν συζητήθηκε σε ένα προγενέστερο δημοτικό συμβούλιο τι πρέπει να γίνει το Ξενία και γιατί επιλέχτηκε αυτή η ανάδειξη; Πολύ φοβόμαστε ότι μόνο και μόνο επειδή έγιναν αυτές οι επαφές με το υπουργείο έφτασε ο δήμος σε αυτή την πρόταση, ανεξαρτήτου τα οφέλη ή μη, ή του κόστους. 
Χρειαζόμαστε άραγε να δημιουργηθεί αυτό το κέντρο, όπως αναφέρει η ανάδειξη αυτή, όταν λίγα μέτρα πιο πάνω τελειώνει πλέον το "Επικούρειο Πολιτιστικό Κέντρο", που έχει παρόμοιο κοινό σκοπό; Το Ξενία ακόμα δεν έχει μελέτες για το σκοπό που προτείνεται και σίγουρα πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια για να τελειώσει αυτό το έργο. 

Οι προβληματισμοί αυτοί είναι σημαντικοί και ίσως μια χρηματική ανάλυση το τι έχει γίνει, γιατί έγινε, πόσο κόστισε και πως έγινε από την δημοτική αρχή μέσα στην περίοδο 2014-2017, απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις:

Αρ. απόφ. Δημάρχου 513, 8/2/2016, ΑΔΑ: ΩΘ6ΛΩ1Κ-Τ78, «Προμήθεια μουσαμά πρόσοψης ξενοδοχείου Ξενία», Ποσό με ΦΠΑ 4.616,8€. 
Αρ. απόφ. Δημάρχου 942, 1/4/2016, ΑΔΑ: ΩΠΧ7Ω1Κ-ΡΕΕ, «Τοποθέτηση σκαλωσιάς στο Ξενία», Ποσό με ΦΠΑ 1.200€. 
Αρ. απόφ. Δημάρχου 2170, 29/8/2016, ΑΔΑ: 7Φ04Ω1Κ-Ν50, «Επισκευή διάτρητου μουσαμά πρόσοψης ξενοδοχείου Ξενία», Ποσό με ΦΠΑ 1.000€. 
Αρ. απόφ. Δημάρχου 3391, 1/12/2016, ΑΔΑ: 7ΡΡΑΩ1Κ-Θ6Ν, «Συντήρηση πρόσοψης ξενοδοχείου Ξενία», Ποσό με ΦΠΑ 990€. 

Επίσης, ανατέθηκαν οι παρακάτω συμβάσεις για μελέτες: 
Σύμβαση ανάθεσης Δημάρχου Αρ. Πρωτ. 16461, 22/7/2016, ΑΔΑ: ΩΩΙ1Ω1Κ-Γ64, «Μελέτη ενισχύσεων του φέροντα οργανισμού του κτιρίου Ξενία Σάμου», Ποσό με ΦΠΑ 4.858,58€. 
Σύμβαση ανάθεσης Δημάρχου Αρ. Πρωτ. 16463, 22/7/2016, ΑΔΑ: ΩΓΡΑΩ1Κ-ΕΧΑ, «Μελέτη αποτύπωσης του φέροντα οργανισμού του κτιρίου Ξενία Σάμου», Ποσό με ΦΠΑ 4.858,58€. 
Σύμβαση ανάθεσης Δημάρχου Αρ. Πρωτ. 16464, 22/7/2016, ΑΔΑ: ΩΡΚΔΩ1Κ-ΖΒ2, «Στατική μελέτη επάρκειας του φέροντα οργανισμού», Ποσό με ΦΠΑ 4.858,58€. 
Σύμβαση ανάθεσης Δημάρχου Αρ. Πρωτ. 16544, 25/7/2016, ΑΔΑ: ΨΞ6ΧΩ1Κ-ΡΚ6, «Γεωτεχνική μελέτη κτιρίου Ξενία Σάμου», Ποσό με ΦΠΑ 3.198€. 
Σύμβαση ανάθεσης Δημάρχου Αρ. Πρωτ. 22203, 22/9/2016, ΑΔΑ: 6ΠΖ8Ω1Κ-Φ47, «Εργαστηριακοί έλεγχοι αποτίμησης της ποιότητας υλικών του φέροντα οργανισμού κτιρίου Ξενία Δήμου Σάμου», Ποσό με ΦΠΑ 9.917,05€. 

Όλες τις αναμορφώσεις προϋπολογισμού για τις παραπάνω μελέτες, η δημοτική παράταξη "Ανατροπή" τις είχε καταψηφίσει, με τις εξής αιτιολογίες: 
Διαφωνία ως προς τους τόσους κωδικούς και τον τρόπο ανάθεσης των μελετών. Μπορεί να πρόκειται για κατάτμηση του ίδιου έργου και θα φανεί στο μέλλον ποιοι θα τις κάνουν και αν θα γίνουν από τον ίδιο μελετητή. 
Δεν είναι δυνατόν ούτε μια μελέτη από αυτές να μην μπορεί να κάνει η τεχνική υπηρεσία του δήμου. 

Aν και η απάντηση από τις τεχνικές υπηρεσίες έκανε λόγο ότι δεν νοείται τέτοιο θέμα και ότι οι μελέτες είναι εντελώς διαφορετικές, η "Ανατροπή" βγήκε, για άλλη μια φορά, σωστή και αληθινή…

Οι παραπάνω μελέτες (1,2,3,5) συνολικής αξίας 24.492,79€ δόθηκαν στον ίδιο μελετητή (με έδρα την Παλλήνη Αττικής) με απευθείας ανάθεση…