1 Φεβ 2017

Επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου από τις αρμόδιες υπηρεσίες ζητά η "Δράση"

Μετά από εισήγηση της δημοτικής παράταξης μας στο χθεσινό δημοτικό συμβούλιο το σώμα ψήφισε ομόφωνα το έκτακτο θέμα που υποβάλλαμε σχετικά με: την λήψη άμεσης απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου από τις αρμόδιες υπηρεσίες με τροποποίηση σχετικού νόμου. Το θέμα αφορά κυρίως τους μη δικαιούχους ασύλου και αναφέρεται στην ανάγκη τροποποίησης από την κυβέρνηση του άρθρου 64 του νόμου 4375/2016.

Η εισήγηση της παράταξης που ψηφίστηκε με δυο προσθήκες, αναλυτικά:
Η δημοτική παράταξη «Δράση Ενότητα Προοπτική» ζητά την λήψη άμεσης απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμου σήμερα 31/1/2017, για την επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου σύμφωνα και με πρόσφατη ερώτηση στη Βουλή ενός ανεξάρτητου βουλευτή.

Κατά κοινή ομολογία όλων ακόμη και του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής ότι «η Κυβέρνηση αδυνατεί να αντιμετωπίσει έγκαιρα το πρόβλημα της αποσυμφόρησης των νησιών του Ανατολικού και Νοτίου Αιγαίου από τους εγκλωβισμένους εκεί πρόσφυγες και μετανάστες συνέπεια που προέκυψε εξαιτίας των συμφωνιών Ε.Ε., Ελλάδας και Τουρκίας», υπάρχει ξεκάθαρη αδυναμία του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για το άσυλο να αντιμετωπίσει τις έκτακτες αυτές περιστάσεις στα νησιά μας.

Παραβιάζεται ξεκάθαρα και η συμφωνία που υπέγραψε ο Δήμος Σάμου στην Αθήνα στις 11/10/2016 με τους Αν. Υπουργούς: κ. Γ. Μουζάλα, κ. Δ. Βίτσα και κα Θ. Φωτίου σύμφωνα με την οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται «παράγραφος (1) : Η ανάγκη αποσυμφόρησης της Σάμου. Παράγραφος (4) : Η επιτάχυνση των διαδικασιών των Επιτροπών Ασύλου Προσφύγων (και με την ενίσχυση της Υπηρεσίας Ασύλου με προσωπικό….»

Ενώ δεν έχουν τηρηθεί στον βαθμό που πρέπει ούτε ο έλεγχος των ΜΚΟ ούτε και η λήψη ειδικών μέτρων ανακούφισης των κατοίκων της Σάμου τα οποία προβλέπονταν σε αυτή τη συμφωνία του Δήμου στις 11/10/2016. Σοβαροί λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να αναθεωρήσουμε αν θα πρέπει να τηρηθεί η συμφωνία ειδικά στο υπόλοιπο σκέλος της, ειδικά της παραγράφου: (3) που μιλά για «αναγκαιότητα δημιουργία κλειστής δομής φιλοξενίας».

Λόγω του ότι υπάρχει η διαπίστωση ότι χορηγούνται επάλληλες δικαστικές διαδικασίες κατά της απορριπτικής αποφάσεως της Υπηρεσίας Ασύλου που υπερβαίνουν την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων του μετανάστη τόσο από το διεθνές όσο και το ευρωπαικό και εσωτερικό δίκαιο με συνέπεια να τις καταχρώνται ανοίγοντας ατέρμονες χρονικά δικαστικές διαδικασίες ενώ τα μέλη της Επιτροπής Προσφύγων παρέχουν τα εχέγγυα της αμερόληπτου κρίσεως και ανεξαρτησίας κατοχυρώνοντας πλήρως τα δικαιώματα υπερασπίσεως του προσφεύγοντος.

Συγκεκριμένα διατηρείται σε ισχύ το άρθρο 64 παρ. 1 του Ν.4375/2016 που κατά των αποφάσεων της Επιτροπής Προσφύγων χορηγεί στον αιτούντα διεθνή προστασία δικαίωμα ασκήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου που ασκείται εντός προθεσμίας 60 ημερών, η συζήτηση της οποίας ανάλογα με το φόρτο του δικαστηρίου μπορεί να αναβάλλεται και αυτεπαγγέλτως, χωρίς να τίθεται προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να εκδίδεται η απόφαση και κατά τυχόν απορριπτικής αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου δικαίωμα ασκήσεως εφέσεως ενώπιον του ΣτΕ, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις του ενδίκου αυτού μέσου και με προθεσμίες ανάλογες προς εκείνες του Διοικητικού εφετείου.

Ζητούμε λοιπόν να τροποποιηθεί η νομοθεσία ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ασύλου και να καταστεί δυνατή τελικά η αποσυμφόρηση των νησιών σε σύντομο χρονικό διάστημα και ειδικά του άρθρου 64, ώστε προς επιτάχυνση η ένδικος προστασία κατά των απορριπτικών αποφάσεων της Επιτροπής Προσφύγων να παρέχεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό από τον Πρόεδρο του αρμόδιου κατά τόπον διοικητικού πρωτοδικείου με την απόφαση να εκδίδεται το αργότερο εντός διμήνου από τη συζήτηση.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 64 ΤΟΥ Ν.4375/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΕΠΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΣΥΛΟΥ»