16 Φεβ 2017

Συνεδρίασε το Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Καρλοβάσου

Το Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Καρλοβάσου συνεδρίασε την 15 17:30 Φεβρουαρίου 2017 εκτάκτως κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του προκειμένου να αποφασίσει και να εγκρίνει τα παρακάτω:Ενέκρινε:Τον Ισολογισμό εσόδων – εξόδων του οικονομικού έτους 2016


.Την κατασκευή δύο κλωβών εξοικείωσης περδίκων.Αποφάσισε:Την ημερομηνία που θα προτείνει στη Δνση Δασών Σάμου για την απελευθέρωση των περδίκων που ευρίσκονται στον κλωβό προσαρμογής.
Επέλεξε τις περιοχές τις οποίες θα προτείνει στη Δνση Δασών Σάμου
για εμπλουτισμό θηραμάτων το επόμενο έτος 2017 – 2018.Το νέο Δ.Σ. σχεδιάζει και εργάζεται με μεθοδικότητα, όλες δε οι ενέργειές του – αποφάσεις του διέπονται από το πνεύμα του Νόμου και τεκμηριώνονται επιστημονικά.

Σύντομα τα αποτελέσματα θα είναι ορατά σε όλη την κυνηγετική οικογένεια της περιοχής η οποία και παρακαλείται να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., όπου μπορεί να καταθέτει τις απόψεις – προτάσεις της οι οποίες θα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.