2 Φεβ 2017

Τα τρία επιμελητήρια των νησιών μας συγκροτούν κοινό μέτωπο

Με στόχο να ασκήσουν πίεση προς τους κυβερνώντες τα τρία επιμελητήρια των νησιών μας συγκροτούν κοινό μέτωπο,  ώστε να ενεργοποιηθούν τα αντισταθμιστικά μέτρα για την ανατροπή του δυσμενούς οικονομικού κλίματος που επιβαρύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις των νησιών μας .
Προκειμένου να τεθεί το διεκδικητικό πλαίσιο των προέδρων των επιμελητηρίων, πραγματοποιήθηκε στη Χίο συνάντηση εκπροσώπων των τριών επιμελητηρίων, την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου 2017, με τους ακόλουθους άξονες συζήτησης:
Η διαμορφούμενη κατάσταση αναφορικά με το προσφυγικό και οι βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο τοπικό επιχειρείν.
Η αποτελεσματικότερη από κοινού διεκδίκηση των ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων για τις νησιωτικές περιοχές του Βορείου Αιγαίου που εξαγγέλθηκαν από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Η διεκδίκηση της διατήρησης των χαμηλών συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Βορείου Αιγαίου.
Η άμεση ανάληψη κοινών δράσεων τουριστικής προβολής των τριών νησιών.
Προγραμματίζονται, τέλος, συναντήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να μεταφερθούν άμεσα τα στοχευμένα αιτήματα του νησιωτικού επιχειρηματικού κόσμου.