18 Φεβ 2017

Προγραμματισμένες Διακοπές Τροφοδότησης

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προγραμματίζει έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.Για το διάστημα από 20-22 Φεβ θα υπάρξει διακοπή τροφοδότησης ρεύματος συμφωνα με τον παρακάτω πινάκα.:
πατήστε πάνω στην εικόνα