10 Φεβ 2017

O Γιώργος Κυριαζής νέος θεματικός αντιπεριφερειάρχης

Με απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κας Χριστιάνας Καλογήρου, ορίζονται Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες για την περίοδο 01.03.2017 έως και τη λήξη της θητείας της Περιφερειακής Αρχής, οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:
Αδαμίδης Κωνσταντίνος, με αρμοδιότητες στους τομείς Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
Αργυρίου Χρύσανθος, με αρμοδιότητες στους τομείς Διοίκησης και Οικονομικού.

Βαλσαμίδης Θεόδωρος, με αρμοδιότητες στους τομείς Βιομηχανίας, Τεχνικών Έργων,
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού.
Γόμου Πρωτογεράκη Καλλιόπη, με αρμοδιότητες στον τομέα της Κοινωνικής Μέριμνας.
Κυριαζής Γιώργος, με αρμοδιότητες στους τομείς Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Εμπορίου.
Ξενάκης Γιάννης, με αρμοδιότητες στους τομείς Μεταφορών και Επικοινωνιών.